Europejski Kongres Gospodarczy – 20-22.09.2021

Popularne tagi: kongres

Szanowni Państwo !

Pragniemy zaprosić Państwa  do udziału w XIII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, która odbędzie się w Katowicach w dniach 20-22 września 2021 r. , a w szczególności na panel organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką :

w dniu 20 września 2021 r.  w godz. 12.30-14.00,

zatytułowany:

Prawo wobec wyzwań zmieniającej się gospodarki

Przedmiotem dyskusji będą m.in.:

Dotkliwe braki regulacyjne? W jakich dziedzinach? Tempo rozwoju technologicznego – nowe obszary wymagające unormowania. Blockchain i inne technologie wymykające się kontroli: zalety i zagrożenia. Jak regulować, by nie przeregulować? Rozwiązania prawne na czas pandemii: konieczna rewizja i weryfikacja.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

  • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Wojciech Iwański, Partner, adwokat, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
  • Robert Tomanek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, Polska
  • Przemysław Rosati, Prezes, Naczelna Rada Adwokacka
  • Przemysław Szmidt, sąd arbitrażowy Lewiatan
  • Mikołaj Śniatała, Prezes Zarządu, LawBiz Technology Sp. z o.o., umownik.pl
  • Bartosz Grohman, adwokat, Sekretarz NRA,
  • Katarzyna Frydrych, sędzia,podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Moderatorem panelu będzie mec. Roman Kusz

Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) to trzydniowy cykl debat i spotkań z udziałem tysięcy gości z Polski i z innych krajów europejskich, stał się najważniejszą imprezą gospodarczą w Europie Centralnej. W sesjach i dyskusjach bierze co roku udział kilkuset panelistów. Tematyka obejmuje aktualne kwestie kluczowe dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Wydarzenia Kongresu relacjonuje co roku około stu tytułów prasowych i stacji telewizyjnych.

Program tegorocznego Kongresu wygląda wyjątkowo bogato. Czas kształtowania się nowego ładu w europejskiej i światowej gospodarce oraz życiu społecznym, dynamiczne przemiany związane z rozwojem technologii cyfrowych, głęboka transformacja sektora energii, wyzwania dotyczące wykorzystywania zasobów naturalnych i powstrzymywania zmian klimatu – wszystko to dostarcza aktualnych, inspirujących tematów do dyskusji.

Tradycyjnie już Kongresowi będzie towarzyszyć European Tech and Start-up Days (ETSD) – spotkanie łączące młody, kreatywny, innowacyjny biznes z tymi, którzy poszukują inspiracji i nowych możliwości inwestowania. Poznamy także laureatów szóstej edycji konkursu Start-up Challenge.

W gronie Panelistów i Gości tegorocznego Kongresu znajdą się komisarze unijni, politycy z kraju i Europy, ale przede wszystkim szeroka reprezentacja firm z Polski i Europy, inwestorów, przedsiębiorców. To właśnie uczestnicy Kongresu stanowią o jego wysoko ocenianej wartości.

Poniżej przedstawiamy  zasady udziału w Kongresie

https://www.eecpoland.eu/pl/rejestracja,823/

Bezpieczny XIII Europejski Kongres Gospodarczy
Zasady udziału, formuła i wymogi

13. edycja największej imprezy biznesowej Europy Centralnej odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 r. stacjonarnie oraz online. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanymi standardami udziału w wydarzeniu. 

ZAREJESTRUJ SIĘ (UDZIAŁ STACJONARNY)
Europejski Kongres Gospodarczy wyróżnia najwyższy poziom, profesjonalizm i, mimo dużej skali, troska o najmniejsze detale w kwestiach merytorycznych, programowych, a także organizacyjnych. Bardzo dbamy o to, by uczestnicy największej imprezy biznesowej Europy Centralne czuli się komfortowo mimo wyzwań, jakie przynosi pandemiczna rzeczywistość.

Zgodnie z przyjętą polityką i „Zasadami bezpieczeństwa”, w 13. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 6. European Tech and Start-up Days stacjonarny udział będą mogły wziąć osoby posiadające unijny certyfikat COVID, który ma jedną formę, ale trzy wersje:

Certyfikat poświadczający szczepienie (od 14 dnia po podaniu pełnej dawki szczepienia do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki)
Certyfikat poświadczający test: przedstawiający wynik, rodzaj i datę testu, wykonany do nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Certyfikat poświadczający wyzdrowienie po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Unijny certyfikat COVID (UCC) znaleźć można na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP lub przez aplikację mObywatel. Wymagane będzie okazanie kodu QR.

Zapewniamy także odpłatną możliwość wykonania testu na miejscu, przed wejściem na teren Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wydarzenia odbędą się z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak:

mierzenie temperatury przy wejściu do Międzynarodowego Centrum Kongresowego
obowiązek noszenia maseczek dla uczestników kongresu
zalecenia dystansu społecznego i częstej dezynfekcji rąk
specjalne procedury dla serwisu sprzątającego (większa częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji)
specjalne procedury dla dostawców cateringu i punktów sprzedaży.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, które obowiązują na XIII Europejskim Kongresie Gospodarczym, dostępne są tutaj.

Safe 13th European Economic Congress
Rules of participation, form of the event and requirements

The 13th edition of the largest business event in Central Europe will be held both online and in front of the live audience on 20-22 September 2021. Developed especially for the pandemic and tested during last year’s edition of the event, the rules of participating in debates and events in the International Congress Centre have been updated by the Organiser.

REGISTER NOW (STATIONARY PARTICIPATION)
The European Economic Congress is synonymous with top quality, professionalism and – despite its large scale – care for tiniest detail in terms of its content, programme and organisation. We do our best to make participants of the largest business event in Central Europe feel comfortable irrespective of the challenges posed by the pandemic.

In accordance with the implemented policy and “Safety Rules”, in-person participation in the 13th edition of the European Economic Congressand the 6th edition of the European Tech and Start-up Days will be reserved to people holding an EU Digital COVID Certificate available in one form, but three versions:

A certificate confirming vaccination (from the fourteenth day after the last dose to the three hundred sixty-fifth day after the last dose)
A certificate confirming a negative test, including such information as the type and date of test. The test must be made no longer than 48 hours before the commencement of the 13th edition of the European Economic Congress.
A certificate confirming recovery from SARS-CoV-2 (within the last 3 months)

The organiser provides a possibility of making a paid test before entering the venue.

The events will be held in accordance all health and safety such as:

measuring body temperature of participants at the entrance to the International Congress Centre
the obligation to wear masks by participants of the congress
recommendation on maintaining a social distance and frequent hands disinfection
special procedures for the cleaning staff (more frequent cleaning and disinfection)
special procedures for caterers and selling outlets.

The Safety Rules for preventing the spread of SARS-CoV-2, applicable during the 13th edition of the European Economic Congress, are available here.

European Economic Congress        
Otrzymujesz ten mail w związku z rejestracją na jeden z naszych poprzednich eventów lub zamówieniem newslettera na jednym z naszych portali. W każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania takich informacji klikając tutaj. Możesz także cofnąć zgodę, zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przesyłania Ci podobnych informacji pod adresem odo@ptwp.pl. Nadawcą maila jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, wpisana do KRS – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000316388 – organizator powyższego wydarzenia oraz PTWP-ONLINE Sp. z o.o., Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice, wpisana do KRS – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000315695 – wydawca specjalistycznych portali biznesowych. Administratorem danych osobowych są ww. spółki w zależności od eventów lub newsletterów, w których uczestniczył lub z których korzystał adresat. Więcej informacji na temat administratorów danych, zakresu i celów przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. oraz PTWP-ONLINE Sp. z o.o. pod linkiem.
Skip to content