Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaprasza na szkolenie

Popularne tagi: szkolenia
Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Szkolenie: Równe traktowanie na sali sądowej – dostęp do wymiaru sprawiedliwości osób LGBTI

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Kampania Przeciw Homofobii serdecznie zapraszają prawniczki i prawników na szkolenie z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Szkolenie będzie koncentrować się także na budowaniu kompetencji miękkich istotnych w trakcie czynności procesowych, w których udział biorą osoby LGBTI.

Tematyka szkolenia:

  • krajowe, międzynarodowe i unijne standardy dotyczące zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową;
  • mechanizmy ochrony zasady równego traktowania w Unii Europejskiej (pytania prejudycjalne);
  • unijna swoboda przemieszczania się rodzin LGBTI;
  • szczególne potrzeby osób LGBTI w kontakcie z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości

Szczegóły:

Skip to content