Szkolenie dla wykładowców Izby – aplikacja adwokacka

Popularne tagi: szkolenia

Szanowni Państwo!

W dniu 20.11.2021 r. odbyło się szkolenie – Aktywne metody nauczania, a szkolenie aplikantów adwokackich- prowadzone przez dr. Martę Skrodzką.
W warsztatach brali udział wykładowcy Izby, którzy uczą Aplikantów Adwokackich w ramach odbywanej przez nich aplikacji.
Szkolenie trwało od godziny 10.00 do godziny 18.00 miało formę warsztatów.

Wydarzenie zorganizowane było z uwagi na fakt, iż wykłady dla Aplikantów Adwokackich naszej Izby, z powodu epidemii covid-19, odbywają się zdanie (na platformie zoom).

Ponadto szkolenie miało również na celu pogłębienie wiedzy wykładowców na temat technik i metod nauczenia.

Bardzo dziękuje wykładowcom za tak liczne przybycie na szkolenie oraz bardzo aktywny udział w warsztatach.
W szkoleniu brali udział zarówno wykładowcy będący Adwokatami jak i Sędziowie, którzy uczą na aplikacji adwokackiej.

Izba Adwokacka w Katowicach zorganizowała tego typu warsztaty dla wykładowców jako pierwsza Izba w Polsce.

Obecnie Komisja Aplikantów Adwokackich NRA pracuje nad wprowadzeniem obowiązku przeprowadzania tego typu szkoleń dla wykładowców izbowych.

W ramach ramowego programu nauczenia aplikanci uczestniczą również w zajęciach warsztatowych, które także stanowią aktywną metodę nauczenia.

Z wyrazami szacunku
adw. Grzegorz Kopeć
Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego

Skip to content