Komisja ds. Kontaktów z Sądami i Prokuraturami

Popularne tagi: komisja
Izba Adwokacka w Katowicach

Z przyjemnością informuję , że Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach na wczorajszym posiedzeniu uwzględniła mój wniosek i powołała Komisję ds. Kontaktów z Sądami i Prokuraturami, której mam zaszczyt być przewodniczącą.

Celem działania komisji jest podejmowanie działań prowadzących do ułatwienia i poprawienia jakości naszej współpracy z sądami, prokuraturami i innymi organami i instytucjami, przed którymi występujemy jako pełnomocnicy lub obrońcy, a nadto reagowanie na nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych podmiotów.

W związku z powyższym zachęcam Państwa do pracy w Komisji i proszę chętnych adwokatów o zgłaszanie się na adres mailowy: komisjasip@adwokatura.katowice.pl Uwzględniając duży zasięg terytorialny naszej Izby, a także zróżnicowaną specyfikę funkcjonowania sądów i prokuratur w różnych lokalizacjach chcielibyśmy by w pracach Komisji uczestniczyli adwokaci mający siedziby w różnych miastach.

Nadto, mając na uwadze dyskutowany od kilku dni na portalu Facebook problem funkcjonowania czytelni akt w sądach proszę także o zgłaszanie na wyżej wymieniony adres mailowy: komisjasip@adwokatura.katowice.pl wszelkich uwag i zastrzeżeń, ale także pozytywnych komentarzy dotyczących działania czytelni ze wskazaniem, którego sądu problem dotyczy. Państwa uwagi przyjmujemy do 12 marca 2021 r. i na tej podstawie podejmiemy dalsze działania, o których przebiegu i wynikać będę Państwa informować, podobnie jak o wszelkich aktywnościach Komisji.

Zapraszając Państwa raz jeszcze do współpracy z Komisją pozostaję z poważaniem,
Adw. Natalia Klima-Piotrowska

 

Skip to content