Sekcja Prawa Podatkowego zaprasza na wykład

Popularne tagi: wykład
Szkolenia online

Szanowni Państwo,

Sekcja Prawa Podatkowego zaprasza na wykład, który odbędzie się za tydzień, w dniu 11 marca 2021 r. (czwartek) o godzinie 17:00. Wykład wygłosi prof. Adam Mariański – adwokat i doradca podatkowy, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji, Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Partner Zarządzający w Mariański Group. Najlepszy doradca podatkowy w Polsce w podatku dochodowym wg. rankingu „Rzeczpospolitej” (2019, 2020).

Wykład będzie na temat: „Restrukturyzacje spółek osobowych – wyzwania i zagrożenia”. Spotkanie – jak ostatnio – odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams. Podaję link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQ4YjVjYzQtYjYxNy00ZjJlLWJiMDUtYzIxNzliYTM3Y2I4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d109d3a8-85cc-4d03-aeb6-10f59afed47d%22%2c%22Oid%22%3a%229cceac34-7ab2-4d8a-9b69-db8676c0b05f%22%7d

Przewodniczący sekcji, adw. Bartosz Kubista zaprasza wszystkich chętnych do zapisywania się do listy mailingowej Sekcji poprzez wysyłanie wiadomości mailowej na adres sekcja.prawopodatkowe@adwokatura.katowice.pl.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Przewodniczący Sekcji
Adw. Bartosz Kubista

Skip to content