Konferencja – Zastosowanie sztucznej inteligencji w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego

Popularne tagi: wykład
Zastosowanie sztucznej inteligencji w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego

Zapraszamy na konferencję: Zastosowanie sztucznej inteligencji w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego

 • Termin: 9 maja br., 10.00 – 15.30
 • Forma: Stacjonarnie i Online
 • Miejsce: Audytorium Maximum, Akademia WSB – WSB University

ZAREJESTRUJ SIĘ https://tiny.pl/drmkv

Gościem specjalnym jest prof. dr hab. Maciej Szpunar, który weźmie udział w III panelu: Sztuczna inteligencja w orzecznictwie sądów powszechnych i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. W trakcie konferencji będziemy również rozmawiać na temat prowadzonych prac legislacyjnych wewnątrz poszczególnych samorządów zawodowych, a także dowiemy się czy stosowanie sztucznej inteligencji jest zgodne z etyką zawodową w poszczególnych zawodach.

Patronat Honorowy:

 • JM Rektor Akademii WSB – dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
 • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach – adwokat Roman Kusz
 • Przewodniczący Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – dr Mariusz Cieśla

Więcej informacji: https://tiny.pl/drm4h

_______

Welcome to the conference: Application of artificial intelligence in the performance of public trust professions

 • Date: May 9 this year, 10.00 – 15.30
 • Form: Stationary and Online.
 • Place: Auditorium Maximum, WSB University

REGISTER https://tiny.pl/drmkv

Special guest Prof. Maciej Szpunar who will participate in the 3rd panel: Artificial Intelligence in the Jurisprudence of Common Courts and the Jurisprudence of the Court of Justice. During the conference, we will also talk about the ongoing legislative work inside the various professional governments, as well as find out whether the use of artificial intelligence is compatible with professional ethics in the various professions.

Honorary Patronage:

 • JM Rector of WSB University – Dr. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Prof. AWSB.
 • Dean of the District Bar Council in Katowice – Roman Kusz, attorney at law.
 • Chairman of the Silesian Forum of Self-Government of Public Trust Professions – Dr. Mariusz Cieśla

More information: https://tiny.pl/drm4h

Skip to content