Materiały szkolenia

Nieważność umowy kredytu frankowego - Dr Łukasz Węgrzynowski
[Pobrano 224 razy – 945,91 KB]

Rozliczenie stron z nieważnej umowy kredytu frankowego - Dr Łukasz Węgrzynowski
[Pobrano 212 razy – 969,11 KB]

Postępowanie konsumenckie oraz zmiany w innych postępowaniach odrębnych na podstawie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9.03.2023 r. - SSA dr Dariusz Chrapoński
[Pobrano 381 razy – 827,15 KB]

Postępowanie dowodowe w procesie po zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego na mocy nowelizacji z 9.03.2023 r. z uwzględnieniem obowiązków pełnomocników w tym zakresie - SSA dr Dariusz Chrapoński
[Pobrano 390 razy – 1,20 MB]

Połączenia i podziały spółek – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe - dr Andrzej Dmowski CFE, CICA, CPA, ACCA
[Pobrano 402 razy – 1,53 MB]

Nowe zasady zawierania umów o pracę i zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego i innych urlopów w kodeksie pracy - SWSA Maja Chodacka
[Pobrano 388 razy – 317,65 KB]

Działalność gospodarcza z wykorzystaniem spółki cywilnej i spółek osobowych – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe - dr Andrzej Dmowski CFE, CICA, CPA
[Pobrano 454 razy – 2,61 MB]

Zasady wykonywania pracy zdalnej oraz kontroli stanu trzeźwości pracowników - Maja Chodacka
[Pobrano 515 razy – 276,83 KB]

"Biały wywiad", pozyskiwanie informacji ze źródeł otwartych i powszechnie dostępnych; zaawansowany research - Robert Socha
[Pobrano 403 razy – 5,74 MB]

Prezentacja - Sądowy podział majątku wspólnego - problemy praktyczne (SSO Grzegorz Karaś)
[Pobrano 568 razy – 331,88 KB]

Planowane zmiany w procedurze cywilnej. Omówienie rządowego projektu zmiany KPC.
[Pobrano 699 razy – 3,97 MB]

Szkolenie z przepisów o elektronizacji postępowania rejestrowego przed sądem prowadzącym KRS, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r. - cz.2
[Pobrano 678 razy – 1,33 MB]

Szkolenie z przepisów o elektronizacji postępowania rejestrowego przed sądem prowadzącym KRS, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r. - cz.1
[Pobrano 621 razy – 2,84 MB]

Propozycja regulaminu AML dla kancelarii - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki, wyzwania i problemy
[Pobrano 755 razy – 39,50 KB]

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki, wyzwania i problemy
[Pobrano 715 razy – 1,07 MB]

Grzegorz Karaś - ORA KATOWICE - pytania i odpowiedzi
[Pobrano 2234 razy – 174,62 KB]

Zmiany w procedurze cywilnej wprowadzone ustawą z 28 maja 2021 r.
[Pobrano 1346 razy – 1,10 MB]

System doręczeń w postępowaniu cywilnym wprowadzony ustawą z 28 maja 2021 r.
[Pobrano 2570 razy – 1,02 MB]

Prawne problemy dotyczące kredytów powiązanych z walutą obcą i rozbieżności w orzecznictwie
[Pobrano 1069 razy – 122,13 KB]

Materiały ze szkolenia z dnia 30.01.2021 r. - prawo rodzinne
[Pobrano 3951 razy – 2,02 MB]

Czas pracy - opracowanie
[Pobrano 1354 razy – 735,48 KB]

WSA Maja Chodacka - KODEKS PRACY wskazanie na aktualne i praktyczne rozwiązania dotyczące stosowania przepisów prawa pracy - wykład z dnia 23-10-2020
[Pobrano 1042 razy – 378,48 KB]

SSR G. Karaś - Praktyczne problemy reformy postępowania cywilnego. Nowe instytucje procesowe - wykład z dnia 09-05-2020 - cz.2
[Pobrano 1261 razy – 4,10 MB]

SSR G. Karaś - Praktyczne problemy reformy postępowania cywilnego. Nowe instytucje procesowe - wykład z dnia 08-02-2020 - cz.1
[Pobrano 1348 razy – 6,77 MB]

SSR dr Ł. Zamojski - Nowelizacja k.p.c. - wykład z dnia 25-01-2020
[Pobrano 1273 razy – 226,44 KB]

SSR dr Ł. Zamojski - Szkolenie zmiany k.p.c. - część II - wykład z dnia 23-11-2019
[Pobrano 1015 razy – 192,38 KB]

SSR dr Ł. Zamojski - Zmiany k.p.c. na mocy ustawy z 4-7-2019 r. - wykład z dnia 20-11-2019
[Pobrano 1085 razy – 244,89 KB]

Skip to content