Plany szkoleń

styczeń 2023

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Szkolenie aplikantów adwokackich
16:00 - 19:00
09.01.2023 r. – poniedziałek (on line na ZOOM) grupa IX/A, X/B grupa XI/C, XII/D godz. 16.00 – 19.00 adw. dr Andrzej Malicki – Historia adwokatury, cz. 1 , ...
10
Szkolenie aplikantów adwokackich
16:00 - 19:00
grupa IX/A, X/B godz. 16.00 – 17.30 mgr Teresa Korde – Angielski prawniczy (na Skype „teresakorde”) grupa XI/C, XII/D godz. 17.30 – 19.00 mgr Teresa Korde – Angielski prawniczy (na Skype „teresakorde”) , ...
11
Szkolenie aplikantów adwokackich
16:00 - 19:00
11.01.2023 r. – środa grupa I/I, II/J godz. 16.00 adw. Tomasz Cygan – Ochrona danych osobowych: audyt przedsiębiorcy, opracowanie i wdrożenie zasad związanych z ochroną danych osobowych, rola adwokata w toku postępowania kontrolnego, cz. 1 godz. 17.30 SWSA dr Krzysztof Kandut – Zasady ogólne postępowania ad , ...
12
Szkolenie aplikantów adwokackich
16:00 - 19:00
12.01.2023 r. – czwartek grupa V/E, VI/F godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – Pisma procesowe, cz. 1 godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – Willim – Powództwa petytoryjne (w tym eksmisyjne), powództwa związane z realizacją roszczeń uzupełniających (w tym o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy cudzej) gr , ...
13
14
15
16
Szkolenie aplikantów adwokackich
16:00 - 19:00
16.01.2023 r. – poniedziałek grupa IX/A, X/B godz. 16.00 adw. Jan Kudelko – Historia śląskiej adwokatury godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja – Wagner – Orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym, subsydiarny akt oskarżenia grupa XI/C, XII/D godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja – Wagner – Orzeczenia w postępowaniu przygotowawczym, subsydia , ...
17
Szkolenie aplikantów adwokackich
16:00 - 19:00
17.01.2023 r. – wtorek Aplikanci adwokaccy II i III rok, Adwokaci godz. 16.00 – 19.00 mgr Teresa Korde – Angielski prawniczy (na Skype „teresakorde”) , ...
18
Szkolenie aplikantów adwokackich
16:00 - 19:00
18.01.2023 r. – środa (on line na ZOOM) grupa I/I, II/J, III/K, IV/L godz. 16.00 – 17.30 adw. Krzysztof Pacuła – Podstawowe zasady stosowania prawa Unii przed sądami krajowymi, cz. 1: Powoływanie się przed sądami krajowymi na prawo unijne (pierwszeństwo prawa UE, skutek bezpośredni, wykładnia zgodna, incyde , ...
19
Szkolenie aplikantów adwokackich
16:00 - 19:00
19.01.2023 r. – czwartek grupa V/E, VI/F godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – Willim – Powództwo posesoryjne godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – Powództwo o separację wraz z wnioskami i o zabezpieczenie roszczeń grupa VII/G, VIII/H godz. 16.00 adw. Anna Barczyk – Powództwo o separację wraz z wnioskami i o zabezpieczenie roszc , ...
20
21
22
23
Szkolenie aplikantów adwokackich
16:00 - 19:00
23.01.2023 r. – poniedziałek grupa IX/A, X/B godz. 16.00 SSA Marek Charuza – Przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia: Postępowanie w sprawie, postępowanie przeciwko osobie, podjęcie i wznowienie umorzonego postępowania godz. 17.30 adw. Roman Kusz – Metodyka pracy adwokata , ...
24
Szkolenie aplikantów adwokackich
16:00 - 19:00
24.01.2023 r. – wtorek Aplikanci adwokaccy II i III rok, Adwokaci godz. 16.00 – 19.00 mgr Teresa Korde – Angielski prawniczy (na Skype „teresakorde”) , ...
25
Szkolenie aplikantów adwokackich
16:00 - 19:00
25.01.2023 r. – środa grupa I/I, II/J godz. 16.00 SWSA dr Krzysztof Kandut – Udział adwokata w postępowaniu administracyjnym: sposoby wszczęcia postępowania administracyjnego, postępowanie dowodowe, w tym zasady udostępniania akt stronie/pełnomocnikowi, rozprawa administracyjna, mediacja, postępowanie uproszczone , ...
26
Szkolenie aplikantów adwokackich
16:00 - 19:00
26.01.2023 r. – czwartek grupa V/E, VI/F godz. 16.00 adw. Bartłomiej Panfil – Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wniosek o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – Powództwo o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokaj , ...
27
28
29
30
Szkolenie aplikantów adwokackich
16:00 - 19:00
30.01.2023 r. – poniedziałek grupa IX/A, X/B godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – Przebieg czynności od zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do aktu oskarżenia: Szczególne tryby przesłuchania świadków przez Sąd w postępowaniu przygotowawczym godz. 17.30 SSA Marek Charuza – Środki zapobiegawcze grupa XI/C, XII/D , ...
31
Szkolenie aplikantów adwokackich
16:00 - 19:00
31.01.2023 r. – wtorek Aplikanci adwokaccy II i III rok, Adwokaci godz. 16.00 – 19.00 mgr Teresa Korde – Angielski prawniczy (na Skype „teresakorde”) , ...
1
2
3
4
5
Skip to content