Plany szkoleń

Najbliższe szkolenia

wrzesień 2021
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
30
31
1
Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom
16:00 - 19:00
01.09.2021 r. – środa grupa V, VI godz. 16.00 adw. Ewa Czarnynoga – Willim – wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy, cz. 1 godz. 17.30 adw. Rafał Stęchły – Zabezpieczenia wierzytelności: ustanowienie obowiązku zapłaty kar , ...
2
Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom
16:00 - 19:00
02.09.2021 r. – czwartek grupa IX, X godz. 16.00 adw. Stefan Skrzypczak – udział obrońcy w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, badanie stanu nietrzeźwości, zatrzymanie prawa jazdy godz. 17.30 adw. Henryk Stabla – zasady opracowania apelacji karnej grupa XI , ...
3
4
5
6
Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom
16:00 - 19:00
06.09.2021 r. – poniedziałek grupa I, II godz. 16.00 adw. Leszek Cholewa – spółka akcyjna (charakter prawny, rodzaje, tworzenie spółki, statut – charakter prawny, forma, treść, znaczenie, kapitał zakładowy i inne fundusze spółki, akcje – pojęcie, rodzaje, charakter prawny, wartość, organy spółki, prawa i obowiązk , ...
7
8
Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom
16:00 - 19:00
08.09.2021 r. – środa grupa V, VI godz. 16.00 adw. Katarzyna Legień – Odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta (w tym postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych) godz. 17.30 adw. Ewa Czarnynoga – Willim – wniosek o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrz , ...
9
Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom
16:00 - 19:00
09.09.2021 r. – czwartek grupa IX, X godz. 16.00 SSA Jolanta Śpiechowicz – Apelacja – ćwiczenia praktyczne godz. 17.30 SSA Marek Charuza – zajęcia metodą kazusową grupa XI, XII godz. 16.00 SSA Marek Charuza – zajęcia metodą kazusową godz. 17.30 SSA Jolanta Śpiechowicz – Apelacja – ćwiczenia praktyczne , ...
10
11
12
13
Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom
16:00 - 19:00
13.09.2021 r. – poniedziałek grupa I, II godz. 16.00 adw. Bartłomiej Panfil – powództwo o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania godz. 17.30 SSA dr Dariusz Chrapoński – odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych wobec spółki grupa III, IV godz. 16.00 S , ...
14
15
Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom
16:00 - 19:00
15.09.2021 r. – środa grupa V, VI godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – Powództwa w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym, z uwzględnieniem postępowania elektronicznego godz. 17.30 adw. Marek Kozielski – zarzuty i wnioski apelacyjne, przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych grupa , ...
16
Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom
16:00 - 19:00
16.09.2021 r. – czwartek grupa IX, X godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja – Wagner – postępowanie karne wykonawcze, cz. 1 godz. 17.30 SSO Agata Błochowiak – Kaleta – zajęcia metodą kazusową grupa XI, XII godz. 16.00 SSO Agata Błochowiak – Kaleta – zajęcia metodą kazusową godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja – Wagner – postępow , ...
17
18
19
20
Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom
16:00 - 19:00
20.09.2021 r. – poniedziałek grupa I, II godz. 16.00 SWSA dr Krzysztof Kandut – Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich – wybrane problemy praktyczne godz. 17.30 adw. Krzysztof Pacuła – Podstawowe zasady stosowania prawa Unii przed sądami krajowymi, cz. 1 grupa III, IV godz. 16.00 adw. Krzysztof Pacuła – Podstaw , ...
21
22
Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom
16:00 - 19:00
22.09.2021 r. – środa grupa V, VI godz. 16.00 adw. Marek Kozielski – apelacja ćwiczenia praktyczne godz. 17.30 SSO Krzysztof Hejosz – powództwo o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika grupa VII, VIII godz. 16.00 SSO Krzysztof Hejosz – powództwo o upoważnienie przez sąd do wyk , ...
23
Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom
16:00 - 19:00
23.09.2021 r. – czwartek grupa IX, X godz. 16.00 SSO Andrzej Czaputa – zajęcia metodą kazusową godz. 17.30 adw. Kinga Widera, adw. Ewa Labocha – Pietras – aplikant adwokacki w sądzie i w prokuraturze – mowa końcowa grupa XI, XII godz. 16.00 adw. Kinga Widera, adw. Ewa Labocha – Pietras – aplikant adwokacki w sądzie i w , ...
24
25
26
27
Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom
16:00 - 19:00
27.09.2021 r. – poniedziałek grupa I, II godz. 16.00 adw. Krzysztof Pacuła – Podstawowe zasady stosowania prawa Unii przed sądami krajowymi, cz. 2 godz. 17.30 SWSA dr Krzysztof Kandut – Rola i znaczenie interpretacji podatkowych w praktyce gospodarczej – wniosek o pisemną interpretację przepisów prawa , ...
28
Zajęcia teoretyczne – realizowane metodą seminaryjną (on-line)
16:00 - 18:15
28.09.2021 r. (wtorek) Grupa: IX , X , XI, XII – godz. 16.00 – 18.15 SSR Małgorzata Gajewska-Nowak Temat: 1/ Podstawowe zagadnienia dotyczące metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych. , ...
29
Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom
16:00 - 19:00
29.09.2021 r. – środa grupa V, VI godz. 16.00 adw. Tadeusz Hassa – Środki zaskarżenia w postępowaniu pierwszoinstancyjnym: sprzeciw od wyroku zaocznego, sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty, skarga na orzeczenie referendarza sądowego godz. 17.30 adw. Anna Barczyk – Powództwo o separację wraz z wn , ...
30
Szkolenie aplikantów adwokackich on – line na platformie Zoom
16:00 - 19:00
30.09.2021 r. – czwartek grupa IX, X godz. 16.00 adw. Roman Kusz – Apelacja – przygotowanie do kolokwium godz. 17.30 SSO Ewa Trzeja – Wagner – Postępowanie karne wykonawcze, cz. 2 grupa XI, XII godz. 16.00 SSO Ewa Trzeja – Wagner – Postępowanie karne wykonawcze, cz. 2 godz. 17.30 adw. Roman Kusz – Apelacja – , ...
1
2
3
Menu
Skip to content