Dla adwokatów

Składka korporacyjna dla adwokata czynnie wykonującego zawód wynosi 147,-zł.

Składka korporacyjna dla adwokata nie wykonującego zawodu wynosi 137,-zł.

Składka korporacyjna dla adwokata wykonującego zawód w ograniczonym wymiarze (emeryt, rencista) wynosi 97,-zł.

Wysokość kwoty obowiązkowego OC jest różna i zależy od wybranej kwoty ubezpieczenia.

Najniższa składka dla ubezpieczenia w wysokości 100,-tys.euro wynosi 10,- zł

Konto do wpłat składek korporacyjnych i ubezpieczenia: 56 1020 2313 0000 3802 0194 4990

Multikarnet OK SYSTEM
Oferta dla Adwokatów i Aplikantów Izby Katowickiej w Katowicach

Przeszukanie / Przesłuchanie Adwokata – jak postępować

Uchwała nr 87 i 88 podjęta przez ORA w dniu 16.11.2017 r.

Skip to content