Akty prawne

Kodeks Etyki Adwokackiej
[Pobrano 11455 razy – 132 KB]

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
[Pobrano 771 razy – 126 KB]

Obowiązek doskonalenia zawodowego
[Pobrano 918 razy – 60 KB]

Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej
[Pobrano 2309 razy – 260 KB]

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich
[Pobrano 1171 razy – 588 KB]

Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych
[Pobrano 931 razy – 171 KB]

Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich
[Pobrano 24 razy – 166 KB]

Regulamin KZA oraz zgromadzen izb adwokackich
[Pobrano 704 razy – 344 KB]

Regulamin organizacji i funkcjonowania Okręgowych Rad Adwokackich
[Pobrano 1123 razy – 221 KB]

Regulamin w sprawie zakresu działania i wynagradzania wizytatorów
[Pobrano 479 razy – 55 KB]

Regulamin zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń OIA
[Pobrano 515 razy – 100 KB]

Uchwała NRA z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie legitymacji adwokackich, legitymacji aplikantów adwokackich oraz legitymacji prawników zagranicznych
[Pobrano 3 razy – 633 KB]

Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach
[Pobrano 2028 razy – 195 KB]

UCHWAŁA Nr 55-2016 regulamin ORA
[Pobrano 916 razy – 315 KB]

Uchwała o doskonaleniu zawodowym adwokatów v.2
[Pobrano 513 razy – 241 KB]

Uchwała o doskonaleniu zawodowym adwokatów
[Pobrano 604 razy – 200 KB]

Ustawa - prawo o adwokaturze
[Pobrano 967 razy – 222 KB]

Zagadnienia Komisji Etyki
[Pobrano 906 razy – 99 KB]

Znak adwokatury Polskiej
[Pobrano 840 razy – 130 KB]

Skip to content