Szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
03 października br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś. Temat szkolenia: „Nowa procedura cywilna – obowiązki pełnomocnika profesjonalnego w świetle zmian KPC wynikających z ustaw z dnia 9.03.2023 r. i 7.07.2023 r.”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
26 września br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSA dr Dariusz Chrapoński. Temat szkolenia: „Postępowanie konsumenckie oraz zmiany w innych postępowaniach odrębnych na podstawie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9.03.2023 r.”
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: „Ustawa o ochronie zwierząt- wybrane zagadnienia”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
19 września  br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi  SSA dr Dariusz Chrapoński. Temat szkolenia: „Postępowanie dowodowe w procesie po zmianach w Kodeksie postępowania cywilnego na mocy nowelizacji z 9.03.2023 r. z uwzględnieniem obowiązków pełnomocników w tym zakresie”.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
12 września br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SSA dr hab. Anna Hrycaj, adw. Patrycja Makuch. Temat szkolenia: Cyfryzacja postępowań upadłościowych – wprowadzenie do obsługi systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
27 czerwca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr Agnieszka Nowak. Temat szkolenia : „Biegły lekarz w procesie karnym”…
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
20 czerwca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś.Temat szkolenia: „Reformy postępowania cywilnego – nowe obowiązki pełnomocnika profesjonalnego w świetle projektowanych zmian w KPC”.
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: „Postępowanie cywilne przed sądem I –szej i II-giej instancji po zmianach dokonanych ustawą z dn. 09.03.2023r., cz.2”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
13 czerwca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi Robert Socha. Temat szkolenia: Sąd prawa a sąd opinii publicznej.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
06 czerwca br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi adw dr Andrzej Dmowski. Temat szkolenia: „Połączenia i podziały spółek – aspekty prawne, podatkowe i bilansowe”
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
30 maja  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi dr Agnieszka Nowak. Temat szkolenia: Skutkowy charakter przestępstw przeciwko zdrowiu z perspektywy medyka sądowego.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
23 maja br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi SWSA Maja Chodacka. Temat szkolenia : „Nowe zasady zawierania umów o pracę i zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego i innych urlopów w kodeksie pracy”.
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat: „Postępowanie cywilne przed sądem I –szej i II-giej instancji po zmianach dokonanych ustawą z dn. 09.03.2023r.”
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
16 maja br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. Temat szkolenia: Odpowiedzialność za przywłaszczenie w przypadku umów leasingowych.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
09 maja  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi SSO Piotr Jakubiec. Temat szkolenia: „Postępowanie dowodowe według znowelizowanych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z opinii biegłego”.
szkolenia

Konferencja Biegli z ekonomii w postępowaniu sądowym

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji Dowód z opinii biegłego z zakresu ekonomii w sprawach cywilnych i gospodarczych uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja 2023 roku na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbędzie konferencja poświęcona problematyce stosowania wiedzy ekonomicznej w postępowaniach sądowych, w szczególności przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego w tym zakresie. Konferencja została objęta patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej.
szkolenia

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
25 kwietnia br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi dr hab. prof. UŚ Dariusz Szostek. Temat szkolenia : „Blockchain, token, smart contract – nowe narzędzia prawne i techniczne dla prawnika”
szkolenia

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat:„Zasady wykonywania pracy zdalnej oraz kontroli stanu trzeźwości pracowników”. Wykładowca: Maja Chodacka – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, orzekająca w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, była radca prawny,
wykład

Zaproszenie na wykład

Adwokatura Polska
Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat Umiejętności miękkie i biznesowe dla prawników: Zarządzanie sobą w czasie.
wykład

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie-online
18 kwietnia  br. zapraszamy  na szkolenie, które przeprowadzi adw. prof. dr hab. Piotr Kardas.Temat szkolenia: Podstawy, zakres i konsekwencje odpowiedzialności za zamachy na obowiązki podatkowe. Zagadnienia zakresu kryminalizacji, jej charakteru oraz zbiegu przepisów.
szkolenia