Zaproszenie na wykład

Popularne tagi: wykład
Adwokatura Polska

Warszawa, dn. 15 lutego 2023 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich  na temat Instrumenty UE dotyczące współpracy w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw proceduralnych.

„Wykonywanie kar alternatywnych – wykonywanie kar alternatywnych dla pozbawienia wolności w innym państwie członkowskim”

Wykładowca: Dr Matylda Pogorzelska – adwokat, obecnie pracuje w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie zajmuje się prawem dostępu do sprawiedliwości osób podejrzanych i oskarżonych a także pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa. Kierownik projektów badających przestrzeganie praw proceduralnych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wcześniej – asystent sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu i tłumacz publikacji Rady Europy dotyczących praw człowieka.
Bogate Doświadczenie w prowadzeniu wykładów i szkoleń – między innymi w:  Uniwersytecie w Białymstoku, Okręgowej Izbie Adwokackiej w Białymstoku, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, European Judicial Training Network (Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości), Europejskiej Akademii Prawa (ERA), Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA), Agencji Europejskiej promującej szkolenia w dziedzinie ścigania (CEPOL).

Czas trwania: 120 min.
Szkolenie odbędzie się w dniu 22.02.2023 r. w godz. 18.00-20.00

Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 2 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie  znajdują się pod linkiem
https://nra.e-soa.pl/szkolenia/addZgloszeniaBPClient/26/26

W celu rejestracji prosimy o wybranie przycisku Jestem członkiem adwokatury a następnie zalogowanie się do Panelu Adwokata. W przypadku braku konta w Panelu prosimy użyć funkcji Pierwsze logowanie dostępnej na dole wyświetlonej strony.

Link do spotkania zostanie przesłany osobom zarejestrowanym najpóźniej w dniu wykładu.

Zapisy na wykład przyjmujemy do dnia 21.02.2023 r.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wykład  będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra 

Z wyrazami szacunku
adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

Skip to content