Partnerzy Izby Adwokackiej w Katowicach

1. Komitet Ochrony Praw Dziecka

Szanowni Państwo!

Z wielką radością informujemy, że Izba Adwokacka w Katowicach za pośrednictwem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach bierze udział w projekcie: „Standardy Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców”.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, jako pierwsza spośród okręgowych rad adwokackich zgłosiła swoje merytoryczne wsparcie przy tym projekcie.

To bardzo ważny krok w kierunku pomocy dzieciom.

Projekt powstaje przy wspólnym udziale z Komitetem Ochrony Praw Dziecka (inicjatorem tego projektu) i jego partnerami: ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Niebieską Linią, Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych, Stowarzyszeniem OPTA, Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną „Uniwersytet dla Rodziców”, wydawnictwem Wolters Kluwer, Instytutem Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”, Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych „BORIS” oraz Kancelarią Skuteczne Mediacje.

Czynny udział, w tym pilotażowym na całą Polskę projekcie realizowanym właśnie na Śląsku i przy koordynacji tego projektu ze strony Pani Małgorzaty Bohosiewicz – Suchoń, zapewnili również sędziowie Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz sędziowie z większości sądów rejonowym na obszarze właściwości tego Sądu Okręgowego, psychologowie, terapeuci, mediatorzy.

Wskazać należy, iż staraniem koordynatora tego projektu na Śląsku – Pani Małgorzaty Bohosiewicz – Suchoń oraz wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach (koordynującej ten projekt z ramienia Izby Adwokackiej w Katowicach) – Pani Marty Imiołczyk – Porębskiej – wolę udziału w tym projekcie zgłaszają kolejni sędziowie sądów rejonowym i okręgowych apelacji katowickiej.

Pani Wicedziekan ORA w Katowicach zaprosiła również do udziału w tym projekcie prawników praktyków a zarazem doktorów nauk prawnych, którzy swoje rozprawy doktorskie poświęcili tematyce związanej z sytuacją prawną dzieci rozwodzących się rodziców oraz dobrem dziecka.

Wspólnie będziemy pracować nad:

  • wdrażaniem procedur zawartych w Standardach Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców,
  • zwiększeniem współpracy pomiędzy sędziami, adwokatami, a mediatorami i psychologami,
  • opracowaniem wytycznych co do wysłuchania dziecka w sprawach cywilnych, w tym i rozwodowych oraz o separację,
  • opracowaniem kryteriów rekomendacji dla certyfikacji kancelarii tytułem „Kancelaria Przyjazna Dziecku”.

Jednym z elementów projektu jest również interaktywny poradnik zawarty na stronie: https://akademiarozstania.pl

2. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością informujemy, iż od roku 2021 Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach sprawuje patronat na klasami o profilu medialno-prawnym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach.
Patronat ten koordynują przedstawiciele Komisji Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Na terenie szkoły, w miejscu dla stałych jej partnerów, znajduje się tablica informacyjna wskazująca na patronat Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w przedsięwzięciu mającym wymiar edukacyjny krzewienia podstawowej wiedzy prawnej pośród młodzieży szkolnej, ale również i wychowawczy – pozwalający zapobiegać negatywnym zjawiskom, które bywają udziałem młodych ludzi.

3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością informujemy, iż już od roku 2017 Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach sprawuje patronat na klasą o profilu medialno-prawnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr I im. Mikołaja Kopernika w Katowicach.
Patronat ten koordynują przedstawiciele Komisji Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Na terenie szkoły, w miejscu dla stałych jej partnerów, znajduje się tablica informacyjna wskazująca na patronat Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w przedsięwzięciu mającym wymiar edukacyjny krzewienia podstawowej wiedzy prawnej pośród młodzieży szkolnej, ale również i wychowawczy – pozwalający zapobiegać negatywnym zjawiskom, które bywają udziałem młodych ludzi.

Skip to content