Harmonogramy praktyk

Harmonogram praktyk aplikantów adwokackich w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach oraz prokuraturach rejonowych okręgu katowickiego

Przekazany harmonogram praktyk w prokuraturach rejonowych zawiera: wskazanie jednostki prokuratury, w której praktyka się odbędzie, prokuratora patrona oraz terminy wyznaczonych praktyk. Z kolei przekazany harmonogram praktyk w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach zawiera jedynie dane dotyczące wyznaczonych prokuratorów patronów.

Aplikanci winni skontaktować się telefonicznie z wyznaczonymi prokuratorami patronami, celem ustalenia jednego dnia praktyki w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach, w okresie od 24 maja do 2 lipca 2021 roku.

Pobierz: Harmonogram praktyk aplikantów w prokuraturach


Harmonogram praktyk sądowych w 2021 roku dla aplikantów adwokackich pierwszego roku‐ okręg gliwicki

W związku z koniecznością odbycia praktyk przez aplikantów adwokackich w sądach z okręgu Sądu Okręgowego w Gliwicach, szczegóły co do zasad odbywanych praktyk aplikanci powinni uzgodnić telefonicznie, z konkretnym sędzią patronem, za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Aplikanci proszeni są o nawiązanie kontaktu telefonicznego z sędzią celem uzgodnienia dni i godzin odbywania praktyki (po 4 dni praktyki w każdym wydziale).

Aplikanci winni każdorazowo po zakończeniu praktyki w danym wydziale sądu, niezwłocznie przekazać informację do referatu aplikacji adwokackiej, celem przygotowania umowy dla sędziego. Ponadto aplikanci zobowiązani są do przestrzegania zasad ustalonych dla osób przebywających w Sądzie Okręgowym oraz Sądach Rejonowych, w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w związku z występującym stanem epidemii, w tym do dezynfekowania rąk, noszenia maseczki ochronnej i rękawiczek jednorazowych. (więcej…)


Harmonogram praktyk w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturach Rejonowych podległych Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu

Harmonogram praktyk w Prokuraturze Okręgowej i Prokuraturach Rejonowych podległych Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu (więcej…)


Harmonogram praktyk aplikantów adwokackich w sądach okręgu katowickiego w 2021

Aplikanci przed terminem praktyki proszeni są o nawiązanie kontaktu telefonicznego z sędzią celem uzgodnienia dni i godzin odbywania praktyki (po dwa tygodnie w każdym wydziale, w tym 4 dni praktyki). (więcej…)


Komunikat dla aplikantów adwokackich pierwszego roku w sprawie odbywania praktyk sądowych w 2021 roku

W związku z koniecznością odbycia praktyk przez aplikantów adwokackich w sądach z okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, szczegóły co do zasad odbywanych praktyk aplikanci powinni uzgodnić telefonicznie, z konkretnym sędzią patronem, za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Aplikanci proszeni są o nawiązanie kontaktu telefonicznego z sędzią celem uzgodnienia dni i godzin odbywania praktyki (po 4 dni praktyki w każdym wydziale).

Aplikanci po ustaleniu terminu odbywania praktyk winni niezwłocznie przekazać tę informację do referatu aplikacji adwokackiej. Wstęp aplikantów do budynku Sądu Okręgowego będzie możliwy w drodze informacji telefonicznej przekazanej pracownikowi ochrony przez właściwą komórkę organizacyjną, bez konieczności wystawiania wejściówek. Ponadto aplikanci zobowiązani są do przestrzegania zasad ustalonych dla osób przebywających w Sądzie Okręgowym oraz Sądach Rejonowych, w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w związku z występującym stanem epidemii, w tym do dezynfekowania rąk, noszenia maseczki ochronnej i rękawiczek jednorazowych.

Do pobrania: Harmonogram praktyk aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach – 2021 r


Harmonogram praktyk sądowych aplikantów adwokackich z okręgu SO w Gliwicach w okresie od 16.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

Harmonogram praktyk sądowych aplikantów adwokackich z okręgu SO w Gliwicach w okresie od 16.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

Aplikanci przed terminem praktyki proszeni są o nawiązanie kontaktu telefonicznego z sędzią celem uzgodnienia dni i godzin odbywania praktyki ( po dwa tygodnie w każdym wydziale, w tym 4 dni praktyki).

Harmonogram praktyk sądowych aplikantów adwokackich z okręgu SO w Gliwicach w okresie od 16.03.2020 r. do 31.03.2020 r.
[Pobrano 317 razy – 103 KB]

Harmonogram praktyk sądowych aplikantów adwokackich z okręgu SO w Gliwicach w okresie od 17.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

Harmonogram praktyk sądowych aplikantów adwokackich z okręgu SO w Gliwicach w okresie od 17.02.2020 r. do 28.02.2020 r.

Aplikanci przed terminem praktyki proszeni są o nawiązanie kontaktu telefonicznego z sędzią celem uzgodnienia dni i godzin odbywania praktyki ( po dwa tygodnie w każdym wydziale, w tym 4 dni praktyki).

Harmonogram praktyk sądowych aplikantów adwokackich z okręgu SO w Gliwicach w okresie od 17.02.2020 r. do 28.02.2020 r.
[Pobrano 177 razy – 104 KB]

Menu
Skip to content