Komunikat dla aplikantów adwokackich pierwszego roku w sprawie odbywania praktyk sądowych w 2021 roku

Popularne tagi: praktyki

W związku z koniecznością odbycia praktyk przez aplikantów adwokackich w sądach z okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, szczegóły co do zasad odbywanych praktyk aplikanci powinni uzgodnić telefonicznie, z konkretnym sędzią patronem, za pośrednictwem sekretariatu wydziału.

Aplikanci proszeni są o nawiązanie kontaktu telefonicznego z sędzią celem uzgodnienia dni i godzin odbywania praktyki (po 4 dni praktyki w każdym wydziale).

Aplikanci po ustaleniu terminu odbywania praktyk winni niezwłocznie przekazać tę informację do referatu aplikacji adwokackiej. Wstęp aplikantów do budynku Sądu Okręgowego będzie możliwy w drodze informacji telefonicznej przekazanej pracownikowi ochrony przez właściwą komórkę organizacyjną, bez konieczności wystawiania wejściówek. Ponadto aplikanci zobowiązani są do przestrzegania zasad ustalonych dla osób przebywających w Sądzie Okręgowym oraz Sądach Rejonowych, w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w związku z występującym stanem epidemii, w tym do dezynfekowania rąk, noszenia maseczki ochronnej i rękawiczek jednorazowych.

Do pobrania: Harmonogram praktyk aplikantów adwokackich w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach – 2021 r

Skip to content