Zaproszenie na wykład

Popularne tagi: wykład
Adwokatura Polska

Warszawa, dn. 24 listopada 2022 r.

Szanowni Państwo!

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z wydawnictwem Wolters Kluwer zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata.

„Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy PZP, system kontroli oraz odpowiedzialność za naruszenie ustawy”

Wykładowca: Grzegorz Matejczuk – adwokat , posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych, Adw. Grzegorz Matejczuk jest autorem i współautorem wielu publikacji branżowych, w tym: Komentarz do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, 2020-2021, współautor, Must Read Media; Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (wg nowej ustawy Pzp), 2020, współautor, Must Read Media; Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego w zamówieniach publicznych, 2018, Presscom; Swoboda przedsiębiorczości [w:] Prawo materialne Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia, 2013, EWSPA; Liczne artykuły w czasopismach branżowych (m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Przetargi Publiczne, Zamówienia Publiczne w Praktyce)..

Czas trwania: 180 min.

Szkolenie odbędzie się w dniu 30.11.2022 r.

Za udział w webinarze bądź odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

Dokładne informacje dotyczące wykładu oraz rejestracji na szkolenie znajdują się pod linkiem https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/szkolenie-podmioty-zobowiazane-do-stosowania-ustawy-pzp-system-kontroli-oraz-odpowiedzialnosc-za-naruszenie-ustawy,2679.html

Wykład będzie prowadzony na żywo, a nadto zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

Z wyrazami szacunku

adw. Bartłomiej Mużyło
adw. Joanna Oświecińska
adw. Grzegorz Kopeć

Komisja Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej

Skip to content