Szczyt Klimatyczny

Zakończył się właśnie Szczyt Klimatyczny COP27 w Sharm El Sheik w Egipcie organizowany przez ONZ, a w jego trakcie miała miejsce największa światowa prawnicza konferencja klimatyczna:  Climate Law nad Governance Day 2022 during the United Nations Framework on Climate Change COP 27, w której już po raz czwarty – po COP24, COP25, i COP26  Naczelna Rada Adwokacka, za sprawą Pani adw. Magdaleny Stryji pełniła role współgospodarza eksperckiego panelu.

Pani adw. Magdalena Stryja kolejny już raz została zaproszona przez Zarząd Komitetu Programowego Konferencji do przewodniczenia, zaproponowania oraz zorganizowania eksperckiej sesji. Tym samym zaproponowany został panel nt.: The War in Ukraine and the Energy Crisis in the Light of Climate Action, który z uwagi na doniosłość merytoryczną został włączony do grupy trzech najistotniejszych sesji tematycznych Konferencji. Poniżej pełny kształt panelu:

Przewodnicząca panelu:  

  • Adw. Magdalena Stryja – reprezentująca Uniwersytet Śląski w Katowicach, Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, Naczelną Radę Adwokacką, Centre for Intenational Sustainable Development Law

Prelegenci

  • Pan Mikołaj Budzanowski– były Minister Skarbu, Dyrektor Generalny Boryszew SA
  • Pan Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Metropolii GZM
  • Pani Prof. Alexandra Harrington – Chair of the IUCN Task Force on Plastic Pollution, Lancaster University
  • Pani dr Anna Budzanowska – była Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członkini zarządu EuroScience, Uniwersytet Śląski w Katowicach (koordynatorka panelu)
  • Pani dr hab. Agnieszka Bielska – Brodziak, prof. UŚ  – Rzecznik Praw Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  • Pan dr hab.  Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny FRSE oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.
  • Pani dr Marlena Drapalska – Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji
  • Voice of Young Generation: Doktorant Delft University of Technology oraz Studentka Katholieke Universiteit Leuven

Ponadto, adw. Magdalena Stryja została również zaproszona, jako dyskutantka do udziału w innym eksperckim  panelu Konferencji CLGD2022 na temat: Implementing the Paris Agreement through Courage, Contributions & Compliance, którego współgospodarzem był m.in. Uniwersytet Cambridge oraz Cambridge International Law Journal. 

adw. Magdalena Stryja została także kolejny już raz członkinią Komitetu Programowego Konferencji Climate Law and Governance Day, oceniając pod względem merytorycznym ponad 80 paneli nadesłanych z całego świata. Członkowie Komitetu Programowego nie mogą głosować na swoją propozycję.

Już po raz czwarty Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach oraz Naczelna Rada Adwokacka po COP24, COP25 i COP26 wystąpiły w roli współorganizatorów sesji eksperckiej Konferencji CLGD pośród takich światowych Instytucji jak:

Uniwersytet Cambridge, International Bar Association, Centre for International Sustainable Development Law,  International Law Association, Net Zero Lawyers Alliance, Oxford University Press, Edward Edgar Publishing, Routledge, Cambridge University Press, Green Climate Fund, The World Bank, European Bank for Reconstruction and DevelopmentUNEP (United Nation Environment Programme z siedzibą w Nairobi), UNDP (United Nation Development Programme z siedzibą w Nowym Jorku), Word Commission on Environmental LawIDLO(International Development Law Organization), Climate Policy Initiative.

Udział w globalnej Climate Law and Governance Day jest również doskonałą platformą networkingową oraz promocyjną ponieważ Program Konferencji oraz wszelkie informację oraz materiały z nią związane docierają bezpośrednio do 24 000 tyś delegatów Szczytu Klimatycznego oraz tysięcy światowych instytucjiprawniczych, badawczych, finansowych, ekologicznych, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń.

Climate Law and Governance Day, to światowe wydarzenie organizowane od 2005 r. od Szczytu Klimatycznego COP 11 w Montrealu. To międzynarodowe sympozjum ma na celu pogłębienie dialogu pomiędzy delegatami COP, przedstawicielami rządów, organizacji międzynarodowych oraz wiodących ośrodków naukowych, będących głównymi aktorami globalnego dyskursu o kryzysie klimatycznym.  Jest też miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń między obserwatorami, adwokatami, sędziami, ekonomistami, ekspertami z zakresu nowych technologii, a także młodymi badaczami zainteresowanymi krajowym i międzynarodowym prawem klimatycznym, instrumentami ekonomicznymi i praktykami, które podejmowane są w służbie ochrony klimatu i środowiska.

Skip to content