Adwokat na Uczelni

W dniu 17 listopada obchodzony był Międzynarodowy Dzień Studenta. Z tej okazji, inicjatywą Komisji Wizerunku przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, 23 listopada br. przedstawiciele Izby Adwokackiej w Katowicach spotkali się ze studentami prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Spotkanie zainaugurował Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ dr hab. Witold Kurowski, prof. UŚ.

Podczas spotkania młodym słuchaczom przybliżono kulisy zawodu adwokata, przebieg aplikacji adwokackiej a także rolę samorządu w życiu adwokatów i aplikantów adwokackich, nie pomijając w dyskusjach blasków i cieni związanych z tą ścieżką zawodową.

Wydarzenie służyło również wyjaśnieniu studentom roli etyki adwokackiej w życiu zawodowym każdego członka adwokatury, jak i znaczenia etyki w ochronie interesów klientów. Podczas spotkania studenci mogli dowiedzieć się czym powinien kierować się aplikant przy wyborze patrona, jak winna wyglądać relacja i współpraca patrona z aplikantem i czego oczekuje się od aplikantów adwokackich.
Mowa była także o integracji i jej znaczeniu w życiu palestrantów i o tym jakie możliwości niesie za sobą aktywny udział aplikantów w życiu samorządu.

W spotkaniu Izbę reprezentowali:

  • adw. Monika Michońska – adwokat Izby Adwokackiej w Katowicach;
  • adw. Adam Stanach – członek Referatu Skarg i Wniosków Izby Adwokackiej w Katowicach;
  • apl. adw. Klaudia Bolesławska – aplikantka adwokacka, sekretarz samorządu aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach;
  • apl. adw. Kamil Modzelewski – aplikant adwokacki, przewodniczący samorządu aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach;

Spotkanie moderowała adw. Anna Prokopowicz – przewodnicząca komisji edukacji prawnej i kontaktu ze szkołami wyższymi przy ORA w Katowicach;

adw. Grzegorz Kopeć
Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego

Skip to content