Protokół losowania – nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Protokół losowania przeprowadzonego w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 15.11.2022 r.

W dniu 15 listopada 2022 r. w siedzibie ORA w Katowicach przy ul. Gliwickiej 17 odbyło się losowanie ( transmitowane na żywo na profilu facebookowym Izby Adwokackiej w Katowicach) adwokatów, którzy wyrazili gotowość udzielania pomocy prawnej w ramach realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2021 r. poz. 945) dla miast i starostw będących w obrębie właściwości Izby Adwokackiej w Katowicach.

Losowanie odbyło się w obecności i pod nadzorem Dziekana ORA adw. Romana Kusza.

Osoba losująca to Dziekana ORA adw. Roman Kusz.

Losowanie przeprowadzono dla starostw powiatowych i gmin miejskich na prawach powiatu.

Dla starostw i gmin: Mikołów, Pszczyna, Świętochłowice oraz Żory nie przeprowadzono losowania z uwagi na liczbę zgłoszeń adwokatów równą z liczbą adwokatów wskazaną przez starostwo czy gminę albo nie przeprowadzono losowania w starostwach i gminach w których liczba zgłoszonych adwokatów nie świadczących w bieżącym roku pomocy prawnej była równa zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez starostwa i gminy.

Załącznik do pobrania:

Skip to content