Seminarium Naukowo-Szkoleniowe „Prawo w działaniu”

Popularne tagi: seminarium, wykład

Za nami Seminarium Naukowo-Szkoleniowe „Prawo w działaniu” połączone z prezentacją oferty Seminarium Doktorskiego dla Adwokatów i oferty Studiów Master of Laws (LLM) dla członków Izby Adwokackiej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu oraz Izbę Adwokacką w Katowicach.

Głównym Celem Seminarium, które odbyło się 6 kwietnia 2022 roku w Auli im. Czesława Kupisiewicza Wyższej Szkoły Humanitas przy ul. Kilińskiego 43 w Sosnowcu, była prezentacja oferty kształcenia, doskonalenia zawodowego oraz rozwoju naukowego dla Adwokatów, przygotowanej wspólnie przez Izbę Adwokacką w Katowicach oraz Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

W ramach współpracy obu Instytucji od października 2022 roku adwokaci – członkowie Izby Adwokackiej w Katowicach (oraz Izb z nią współpracujących) uzyskają możliwość skorzystania ze specjalnej oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Humanitas, adresowanej do praktyków zawodów prawniczych.

Oferta ta obejmować będzie możliwość udziału w Seminarium Doktorskim i uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych, jak również możliwość kształcenia w ramach prestiżowych Studiów Podyplomowych LLM, kończących się uzyskaniem Tytułu Master of Laws. Seminarium towarzyszyła uroczystość oficjalnego podpisania umowy o współpracy pomiędzy Izbą Adwokacką w Katowicach a Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu.

Seminarium miało charakter otwarty i adresowane było zarówno do Adwokatów zainteresowanych skorzystaniem z przygotowanej przez IA i WSH oferty kształcenia i rozwoju naukowego, jak również do praktyków zawodów prawniczych chcących skorzystać wyłącznie z części merytorycznej (szkoleniowej) Seminarium, tj. uczestniczyć w objętych programem Seminarium wykładach szkoleniowych.

Na początku wydarzenia Gości Seminarium przywitał prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz Adw. Roman Kusz, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Następnie odbyła się prezentacja oferty Seminarium Doktorskiego dla Adwokatów, którą przedstawiła prof. ucz. dr hab. Magdalena Gurdek, Dyrektor Seminarium Doktorskiego Wyższej Szkoły Humanitas.

Kolejnym punktem wydarzenia była prezentacja oferty Studiów Master of Laws (LLM) dla Adwokatów. Za tę część odpowiedzialna była mgr Małgorzata Klich, Pełnomocnik Rektora WSH ds. Studiów MBA i LLM

Tuż po godzinie 15 nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Humanitas a Izbą Adwokacką w Katowicach, Dokument sygnowali: prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, JM Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i Adw. Roman Kusz, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Uczestnicy Seminarium mieli również okazję wysłuchać wykładu pt. „Pomiędzy wolnością wypowiedzi a mową nienawiści – analiza wybranych rozstrzygnięć ETPCz” – SSO Adam Chmielnicki, Sędzia Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Kolejny wykład pt. „Umowa o pracę w świetle projektu nowelizacji kodeksu pracy. Wnioski de lege lata i de lege ferende” wygłosił dr Mariusz Lekston, prorektor Wyższej Szkoły Humanitas, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych WSH, wykładowca Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczestnicy Seminarium otrzymali Certyfikat udziału w szkoleniu „Prawo w działaniu”. Po podsumowaniu uroczystości Uczestnicy udali się na indywidualne konsultacje w sprawie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Humanitas i Izby Adwokackiej w Katowicach.

Skip to content