Komunikat dla aplikantów I, II i III roku aplikacji

Popularne tagi: kolokwium, komunikat
Izba Adwokacka w Katowicach

Na zasadzie art. 44 ust.1 ustawy Prawo o Adwokaturze (Dz. U. z 2017r., poz. 2368 oraz 2400) w zw. z § 20 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej (uchwała nr 55/2011 NRA z dnia 19.11.2011r. z poźn. zm., tekt jednolity ogłoszony 31.01.2017r.) ustalić termin kolokwium dla aplikantów pierwszego roku aplikacji adwokackiej z bloku przedmiotów prawa karnego w formie pisemnej, na dzień 5 i 6.10.2020r. natomiast w formie ustnej na dzień 26 i 27.10.2020r.

Termin kolokwium dla aplikantów drugiego roku aplikacji adwokackiej z bloku przedmiotów prawa cywilnego w formie pisemnej ustalić na dzień 7 i 8.10.2020r., natomiast w formie ustnej na dzień 28 i 29.10.2020r.

Termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów pierwszego roku aplikacji adwokackiej z bloku przedmiotów prawa karnego w formie pisemnej ustalić na dzień 16 i 17.11.2020r., natomiast w formie ustnej na dzień 01-04.12.2020r.

Termin kolokwium poprawkowego dla aplikantów drugiego roku aplikacji adwokackiej z bloku prawa cywilnego ustalić na dzień 18 i 19.11.2020r., natomiast w formie ustnej ustalić na dzień 7 i 8.12.2020r.

Termin kolokwium dla aplikantów trzeciego roku aplikacji adwokackiej z bloku przedmiotów prawa gospodarczego w formie pisemnej ustalić na dzień 15 i 16.10.2020r.

Skip to content