Sprawdź ważność swojej legitymacji adwokackiej! Część legitymacji traci ważność!

Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że upływa termin ważności znacznej części legitymacji adwokackich.

Legitymacje wydane na podstawie uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z dnia 5 października 2010 r. zachowują ważność do dnia, w którym upłynie okres 10 lat liczony od dnia ich wydania.

Legitymacje wydane na podstawie uchwały nr 116/2013 Prezydium NRA z dnia 2 lipca 2013 r. zachowują ważność przez 10 lat.

Proszę zatem o sprawdzenie ważności swoich legitymacji. Jeżeli zachodzi konieczność jej wymiany proszę o wypełnienie wniosku o wydanie legitymacji Wniosek o wydanie legitymacji
[Pobrano 3086 razy – 48,50 KB]
Wniosek o wydanie legitymacji
[Pobrano 2610 razy – 60,19 KB]
naklejenie zdjęcia i dostarczenie wniosku do siedziby Rady (osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną).

Czas oczekiwania na wydanie legitymacji wynosi ok. 3 tygodni.
Koszt wydania nowej legitymacji to 92 zł .płatne przy odbiorze legitymacji lub po dokonaniu przelewu.

Skip to content