Komunikat dot. sprawdzianu rocznego dla aplikantów adwokackich I roku szkoleniowego

Popularne tagi: sprawdzian
Egzamin

Szanowni Państwo
Aplikanci Adwokaccy I roku szkoleniowego,

W związku z terminem sprawdzianu rocznego dla aplikantów adwokackich I roku szkoleniowego, który odbędzie się w dniach 29 do 30 czerwca 2020 roku, poniżej wskazuję na zasady jakie będą obowiązywać w czasie jego trwania.
W celu sprawnego przeprowadzenia sprawdzianu ustanowione zostały 4 komisje. Każda komisja będzie zajmowała odrębne piętro w budynku przy ulicy Gliwickiej 17 a czwarta komisja znajdować się będzie w siedzibie Sądu Dyscyplinarnego Naszej Izby przy ulicy Gliwickiej 17A (w podwórzu).
Podstawowym bowiem celem jest sprawne i bezpieczne dla Państwa Aplikantów jak i członków Komisji przeprowadzenie sprawdzianu, zatem zastosowanie się do poniższych wytycznych jest bezwzględnie wymagane:

  1. każdy z przystępujących do sprawdzianu będzie stawiał się przed komisją jednoosobowo,
  2. przystępujący do sprawdzianu zobowiązany jest stawić się w miejscu i godzinie oznaczonej w harmonogramie,
  3. zdający przed salę egzaminacyjną zostanie dopuszczony na maksymalnie 5 minut przed planowaną w harmonogramie godziną przystąpienia do sprawdzianu,
  4. obowiązuje całkowity zakaz gromadzenia się przed salami do przeprowadzenia sprawdzianu,
  5. każdy przystępujący do sprawdzianu zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy,
  6. każdy zdający ma obowiązek założenia jednorazowych rękawiczek na czas trwania sprawdzianu,
  7. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zapewni wszystkim uczestnikom sprawdzianu i członkom komisji płyn do dezynfekcji,
  8. przystępujący do sprawdzianu, który spóźni się na wyznaczoną godzinę, będzie oczekiwał na ukończenie sprawdzianu przez planowo w harmonogramie wyznaczonych zdających.

Z poważaniem,
Adw. Marta Imiołczyk – Porębska
Sekretarz ORA w Katowicach

Harmonogram kolokwium gr IX i X
[Pobrano 1021 razy – 12,16 KB]
Harmonogram kolokwium gr X i XI
[Pobrano 1176 razy – 12,53 KB]
Skip to content