Sprawdzian dla Aplikantów I-szego roku

Popularne tagi: sprawdzian

W dniach 29 i 30 czerwca br. odbył się ustny Sprawdzian dla aplikantów I-szego roku aplikacji z zakresu prawa o ustroju sądów i prokuratur, prawa o adwokaturze, historii samorządu adwokatury , warunków wykonywania zawodu i zasad etyki wykonywania zawodu. Do sprawdzianu przystąpiło ponad 80 aplikantów, którzy zdawali przed 4 powołanymi Komisjami egzaminacyjnymi.
Sprawdzian przebiegał w warunkach reżimu sanitarnego, wynikającego z trwającego stanu pandemii. Wszyscy zdający stawiali się na wyznaczoną godzinę, zdawali pojedynczo i nie mieli kontaktu z koleżankami i kolegami.

Każdy zdający zobowiązany był przyjść w maseczce i rękawiczkach, zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami. Komisja także dostosowała się do panujących wymogów. Nie wszystkim niestety udało się pomyślnie przejść przez sprawdzian i dlatego będą musieli stanąć po raz kolejny przed Komisją egzaminacyjną już 13 i 14 lipca.

Skip to content