Mediacje rówieśnicze i szkolne efektywnym sposobem rozwiązywania konfliktów

Popularne tagi: konferencja

Szanowni Państwo!

W dniu 18.03.2022 r. w I Liceum im. Mikołaja Kopernika w Katowicach odbyła się konferencja- MEDIACJE RÓWIEŚNICZE I SZKOLNE EFEKTYWNYM SPOSOBEM ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW.

Wydarzenie zorganizowane było przez Komisje Edukacji Prawnej działającą przy Izbie Adwokackiej w Katowicach oraz Centrum Mediacje Przy Izbie Adwokackiej w Katowicach.

Konferencja została objęta patronatem Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wydarzenie otworzy Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Roman Kusz oraz Wiceprezes Centrum Mediacji NRA adw. Robert Bogdzio.

W ramach wydarzenia w placówce szkolnej, w naturalnym dla młodzieży środowisku, odbyły się wykłady i warsztaty dotyczące alternatywnego sposobu rozwiązywania sporu, jakim jest mediacja.

Mediacje szkolne i rówieśniczkę są nie tylko szansą na zakończanie danego sporu, w którym uczestniczy młodzież/uczniowie, ale również mediacja mają potencjał wychowawczy.

Wykorzystanie mediacji w celu rozwiązywania sporów między uczniami to przykład kreatywnego spojrzenia na konflikty rówieśnicze.

Głównym celem mediacji szkolnej i rówieśniczej jest kształtowanie kompetencji w zakresie komunikacji społecznej w środowisku rówieśniczym, szkolnym, rodzinnym i lokalnym.

Komisja Edukacji Prawnej przy Izbie Adwokackiej w Katowicach od wielu lat prowadzi zajęcia w szkołach oraz uczestniczy w akcjach edukacyjnych, które mają na celu poszerzania wiedzy i świadomości prawnej uczniów oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli ktoś z Adwokatów i Aplikantów Adwokackich chce również działać w ramach prac Komisji Edukacji Prawnej może nawiązać kontakt z adw. Anną Prokopowicz – adwokat@apkancelaria.pl

Z wyrazami szacunku

adw. Anna Prokopowicz
Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej przy Izbie Adwokackiej w Katowicach

adw. Paulina Rzeszut
Kierownik Centrum Mediacyjnego przy Izbie Adwokackiej w Katowicach

Skip to content