Zaproszenie na Izbowy Konkurs Krasomówczy

Popularne tagi: konkurs krasomówczy

Szanowni Państwo,

„Dykcję, postawę, głos, wyobraźnię, szybkość orientacji, gruntowne wykształcenie humanistyczne, ogólną kulturę, pogłębioną znajomość prawa – te niezbędne dla mówcy sądowego umiejętności i wiadomości musi wyrobić w sobie i zdobyć on sam, zanim rozpocznie bezpośrednią naukę swego zawodu. Jednakże trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że zupełny brak tych cech i niedopracowanie się ich uniemożliwiają uprawianie zawodu mówcy sądowego”.

Tę surową diagnozę ponad cztery dekady temu postawili autorzy „Sztuki wymowy sądowej”, lektury niezmiernie ważnej i godnej uwagi – adwokaci Roman Łyczywek i Olgierd Missuna. Ta prawda, nawet po upływie czterdziestu pięciu lat od pierwszego wydania książki, pozostaje aktualna.

Dziś, w słusznej skądinąd pogoni za wiedzą i znajomością przepisów prawa, zapomina się o tym, że na fundamenty wykształcenia prawniczego składają się także znajomość kodu kulturowego, etyka i rozwinięte technologie intelektu. Wiedza klasyczna, erudycja i kompetencje kulturowe w zakresie komunikacji społecznej mają w zawodzie adwokata kluczowe znaczenie. Tym zaś, co istotnie zwiększa szanse na sukces zawodowy są, naturalnie poza wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, kompetencje retoryczne. Te zdobyć można w toku nauki na aplikacji adwokackiej, podczas wystąpień na sali sądowej i… w trakcie konkursu krasomówczego.

Drogie Aplikantki, drodzy Aplikanci. Konkurs krasomówczy to cenne doświadczenie. Ufam, że w tym roku sięgniecie po nie, nie traktując go jedynie jako przykry obowiązek, a szansę na rozwijanie własnej wiedzy, kształcenie talentu i umiejętności praktycznej jaką jest sztuka wymowy sądowej. Ona bowiem, jak każda inna ars, opiera się na dążeniach do ideału, który ze swej natury pozostaje nieosiągalny. Nie uprawnia to jednak do spoczęcia na przysłowiowych laurach. Co więcej. Czynić należy starania, by zmierzać w obranym kierunku, by wiedzieć więcej i stawać się bardziej świadomym swych możliwości.

Dlatego każdą Aplikantkę i każdego Aplikanta naszej Izby gorąco zachęcam do pracy nad sobą w zakresie rozwijania swych zdolności do rychłego i celnego ujmowania problemów, a także zręcznej reakcji na argumenty przeciwnika. W kształtowaniu i doskonaleniu tych umiejętności dopomóc ma właśnie konkurs krasomówczy. Ten odbędzie się w naszej Izbie w dniach 04.04 i 05.04. 2022 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Finał przewidziany jest na dzień 27.04.2022 roku. Losowanie kazusów i ról procesowych nastąpi w dniu 29.03.2022 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Zgodnie z zaleceniami Naczelnej Rady Adwokackiej zawartymi w uchwale nr 27/2015 z dnia 16 stycznia 2015 roku, konkurs krasomówczy to jeden z istotnych elementów szkolenia aplikantów adwokackich. Zgodnie z treścią § 2 ww. uchwały, obowiązkiem każdego aplikanta adwokackiego jest udział w konkursie izbowym przynajmniej raz w czasie odbywania aplikacji adwokackiej. W związku z powyższym w przedmiotowym konkursie obowiązani są wystąpić aplikanci adwokaccy III roku aplikacji adwokackiej, którzy dotychczas nie wzięli w nim udziału.

Zgłoszenia do konkursu uprzejmie proszę przesyłać pocztą elektroniczną do referatu aplikantów na adres: teresa.strzempek@adwokatura.katowice.pl oraz daniela.lipowska@adwokatura.katowice.pl do dnia 28.03. 2022 roku.

Zarówno termin, jak i forma konkursu mogą ulec zmianie z uwagi na sytuację epidemiczną.

Wszystkich chętnych i zobowiązanych serdecznie zapraszam.

Adwokat Grzegorz Kopeć
Kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego

Skip to content