Noworoczne spotkanie z Arcybiskupem

Ekscelencja ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Spotkania przedstawicieli śląskiego samorządu adwokackiego z Głową Kościoła na Śląsku to w Naszej Izbie wieloletnia tradycja, sięgająca już ponad 30 lat wstecz.

Miło nam poinformować, że na spotkanie przybyli licznie zaproszeni znamienici goście. Wśród nich m.in. prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela oraz dziekan ORA w Opolu adw. Marian Jagielski wraz z wicedziekanem tej Izby adw. Łukaszem Wójcikiem.

Spotkanie odbyło się w uroczystej i rodzinnej atmosferze. Zwyczajem naszej Izby jest już bowiem to, że w trakcie noworocznych spotkań z biskupem spotykają się nie tylko władze śląskiej adwokatury, ale adwokaci wszystkich pokoleń – zarówno nestorzy palestry, jak i najmłodsi przedstawiciele naszego zawodu.

Spotkanie było okazją nie tylko do śpiewania kolęd, ale przede wszystkim czasem wspólnej refleksji. Dyskutowano o minionym roku i o nadziejach związanych z trwającym już Rokiem, dzielono się również planami na przyszłość.

Jego ekscelencja ksiądz arcybiskup wspominał m.in. o nadchodzącej w tym roku beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale również o innym niezmiernie ważnym wydarzeniu dla Śląskiego Kościoła, jakim będzie beatyfikacja zmarłego męczeńską śmiercią katowickiego księdza Jana Machy. Kilka słów poświęcono także osobie Wojciecha Korfantego, który w minionym roku doczekał się własnego pomnika w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim Obecnym na spotkaniu za wspólne chwile.

Skip to content