Wysokość opłaty za szkolenie aplikatnów w roku 2020

Informujemy, że opłata roczna za szkolenie aplikantów za rok szkoleniowy 2020 wynosi 5 850,00 zł.

Opłatę należy wpłacić na rachunek nr 86 1020 2313 0000 3902 0318 8620 w terminie do dnia 31.01.2020 r.

Składkę korporacyjną w wysokości 300,00 zł należy wpłacić jednorazowo do dnia 31.03.2020 r. na rachunek:
56 1020 2313 0000 3802 0194 4990.

Wpłat można również dokonywać w kasie Izby.

Skip to content