Plan szkolenia aplikantów adwokackich w dniach od 30.03.2020 r. do 02.04.2020 r. (on-line)

Popularne tagi: plan szkolenia

30.03.2020r.- poniedziałek

Rok III Aplikacji Adwokackiej
Grupa I i II oraz Grupa III i IV

Od 16.00 do 17.30
Od 17.30 do 19.00 naprzemiennie

Sędzia SSA dr Dariusz Chrapoński – Postępowanie upadłościowe, zasady ogólne, podstawy ogłoszenia upadłości, treść wniosku o ogłoszenie upadłości i legitymacja do jego złożenia, postępowanie zabezpieczające w postępowaniu upadłościowym, skutki ogłoszenia upadłości ( co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co do zobowiązań upadłego, skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego, wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego ), bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego, środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym, odrębne postępowania upadłościowe.

Adw. Joanna Parafianowicz – Prawo rodzinne – ochrona praw dziecka

01.04.2020r. – środa

Rok II Aplikacji Adwokackiej
Grupa V i VI
Grupa VII i VIII

Od 16.00 do 17.30
Od 17.30 do 19.00   naprzemiennie

Adw. Tadeusz Hassa –Postepowanie procesowe, interwencje, pisma procesowe, zwroty i odrzucanie pism procesowych.

Adw. Leszek Cholewa  – Umowy pozakodeksowe.

02.04.2020r.- czwartek

I rok Aplikacji
Grupa IX i X
Grupa XI i XII

Od 16.00 do 17.30
Od 17.30 do 19.00  naprzemiennie

Adw. Marta Imiołczyk-Porębska – Postepowanie dyscyplinarne w świetle ustawy Prawo o adwokaturze i regulacji samorządowych.

Adw. Grzegorz Kopeć – Etyka – wybrane zagadnienia.

Szkolenia odbywać się będą w systemie online dlatego bardzo prosimy o wcześniejsze zalogowanie się do swoich grup, które na czas wykładów online zostały połączone : I i II,  III i IV,  V i VI ,  VII i VIII,  IX i X oraz  XI z XII.

Skip to content