Porozumienie

Popularne tagi: koronawirus
Porozumienie

Izba Adwokacka w Katowicach, Śląska Izba Lekarska w Katowicach, Śląska Izba Aptekarska w Katowicach, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, członkowie Krajowej Izby Fizjoterapeutów z województwa śląskiego, zawierają porozumienie o następującej treści:

„Nasze samorządy i stowarzyszenia w tym bardzo trudnym czasie zagrożenia epidemicznego postanawiają połączyć swe starania i wysiłki, w celu wspólnego przeciwdziałania epidemii koronawirusa.

Adwokaci szczególnie doceniają trud pracy, a przede wszystkim narażenie na co dzień swojego życia i zdrowia na niebezpieczeństwo przez lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, innych pracowników służb medycznych, a także przedstawicieli wielu służb ich wspierających.

Samorząd adwokacki na ten trudny czas chce w takim zakresie w jakim tylko jest to możliwe, w zakresie pomocy i konsultacji prawnych, wesprzeć tych którzy ratują nasze życie. Samorządy i stowarzyszenia wspólnie ustalają, że każdy z nich ustanowi pełnomocnika koordynującego współpracę i wzajemną wymianę informacji.

Nieustanny kontakt i bieżąca wymiana informacji zagwarantują ustawiczne, precyzyjne rozpoznawanie naszych aktualnych potrzeb i udzielanie sobie nawzajem koleżeńskiego wsparcia, tak potrzebnego w walce z zagrożeniem, z którym na taką skalę nasze pokolenie zetknęło się po raz pierwszy.

Działając wspólnie, solidarnie, wspierając się, tak jak każdy potrafi najlepiej, nie tylko możemy więcej, ale osiągniemy sukces w walce z pandemią.

W imieniu:

  1. Izby Adwokackiej w Katowicach – Dziekan adw. Roman Kusz
  2. Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach – Prezes dr Tadeusz Urban
  3. Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach – Prezes dr Mikołaj Konstanty
  4. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – Przewodnicząca dr Anna Janik
  5. Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych – Prezes dr Jarosław Madowicz
  6. Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych – Prezes KRDL Alina Niewiadomska
  7. Członków Krajowej Izby Fizjoterapeutów z woj. śląskiego – mgr Piotr Szczepański
Skip to content