Aktualności i ogłoszenia

Zmiany w pracach Biura Okręgowej Rady Adwokackiej

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, W związku z niepokojącym rozwojem sytuacji epidemicznej zmuszeni jesteśmy ponownie do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości bezpośredniego załatwiania spraw w biurach Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Rekomendujemy aby wszystkie sprawy załatwiać przy pomocy poczty elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego. W przypadku spraw nagłych, wymagających bezpośredniej obecności w biurze ORA prosimy każdorazowo o telefoniczne, indywidualne umówienie terminu wizyty. W związku z zaistniałą…
koronawirus

Zaproszenie na konferencję!

Procedury chore na COVID Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i sądowoadministracyjną
Rzecznik Praw Obywatelskich i Naczelna Rada Adwokacka, wraz z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, zapraszają na konferencję pod nazwą: „Procedury chore na COVID? Jak pandemia dotknęła procedurę cywilną, karną i sądowoadministracyjną.” Odbędzie się ona 1 lipca w formie hybrydowej: w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie oraz online. Konferencja zaplanowana jest w godz. 9.00-15.15 i składać się będzie z trzech tematycznych paneli…
konferencja, koronawirus

Komunikat ds. szczepień COVID19

covid-19
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, W związku z możliwością organizacji szczepień przeciwko wirusowi SARS-COVID19 samorządów zawodowych na zasadach jak dla zakładów pracy zatrudniających powyżej 500 pracowników, zwracam się do Państwa z zapytaniem o Państwa zainteresowanie tą formą organizacji szczepienia przez Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Szczepienie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego miałoby dotyczyć grup…
koronawirus

Współpraca ORA w Katowicach z Centrum Medycznym „Femina” w zakresie diagnostyki SARS-CoV-2

covid-19
Z dniem 19.04.2021 roku Centrum Medyczne Femina podjęło współpracę z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach w zakresie diagnozowania SARS-CoV-2. W ramach współpracy, każda osoba, która zgłosi się na wykonanie testu PcR lub antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 w punkach pobrań przy ul. Kłodnickiej 23 (w siedzibie Centrum) lub Francuskiej 180 w Katowicach (parking przy lotnisku, obok restauracji „Śmigło”), po okazaniu legitymacji potwierdzającej przynależność do Izby…
koronawirus

Ograniczenia pracy sądów z związku ze stanem epidemii

Rear view of a small statue of Lady Justice
Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami i zarządzeniami dotyczącymi wprowadzanych aktualnie ograniczeń pracy sądów apelacji katowickiej w związku z sytuacją pandemiczną. ORA w Katowicach zwróciła się do Prezesów Sądów o bieżące przekazywanie informacji na temat wprowadzanych ograniczeń, szczególnie w zakresie odwoływania rozpraw i posiedzeń oraz możliwości korzystania z czytelni. Zwrócono się także do Okręgowego Inspektora Służby Więziennej o informacje co do możliwości…
koronawirus, sąd

Informacja : Sąd Okręgowy w Katowicach

covid-19
W związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i podjętymi w całym kraju działaniami i zaleceniami w celu ograniczenia zakażeń, informujemy, iż w okresie od dnia 26 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Katowicach odwołano rozpoznawanie spraw sądowych wskazanych na wokandach. Wyjątkiem są sprawy, o których mowa w Zarządzeniu nr 15/21 Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach. Zarządzenie dostępne jest w aktualnościach w zakładce Zarządzenia…
co, koronawirus

Kampania „COVID ZABIJA – ZASZCZEP SIĘ”

Dziekan adw. Roman Kusz ambasadorem kampanii „COVID ZABIJA – ZASZCZEP SIĘ”  Do propagowania szczepień przeciw COVID-19 w ramach kampanii   „COVID ZABIJA – ZASZCZEP SIĘ” Śląska Izba Lekarska w Katowicach i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zaprosili Ambasadorów Kampanii – osoby różnych profesji, w różnym wieku, o znanych w regionie twarzach i nazwiskach, budzących zaufanie i wiarygodność. Ambasadorzy w krótkich wypowiedziach będą zachęcać do szczepień…
koronawirus

Adwokaci Adwokatom w czasie COVID-19

covid-19
Uprzejmie dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy zgłosili się do pomocy Koleżankom i Kolegom w czasie pandemii. Osoby chcące skorzystać z pomocy prosimy o zgłaszanie potrzeby pomocy drogą elektroniczną na adres poczty sekretariat@adwokatura.katowice.pl. Zgłoszenia kierowane będą wg właściwości do koordynatorów , którzy sami bądź przy pomocy członków swojego zespołu pomagać będą Koleżankom i Kolegom, zarówno w sprawach związanych z praąa kancelarii, jak i życia codziennego w trudnym…
koronawirus

Komunikat Komisji Ochrony Prawnej przy ORA w Katowicach

Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie Państwa do współpracy z komisją Ochrony Prawnej działającej przy ORA w Katowicach. W aktualnej sytuacji, w której zgłaszają się do nas osoby potrzebujące wsparcia prawnego zachęcam Państwa do włączenia się w pracy Komisji. Nadto pragnę poinformować, iż Komisja Ochrony Prawnej działająca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, w związku z istniejącym  zagrożeniem pandemicznym podjęła szereg działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej…
adwokat pomaga, koronawirus

Archiwum ogłoszeń

Skip to content