Aktualności i ogłoszenia

Komunikat z przebiegu Zgromadzenia Sprawozdawczego Izby Adwokackiej w Katowicach z dnia 16 maja 2022 roku

Izba Adwokacka w Katowicach
Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Katowicach odbyło się w dniu 16 maja 2022 r. w trybie zdalnym – za pośrednictwem platformy WZA24. Zgromadzenie otworzył Dziekan ORA w Katowicach adw. Roman Kusz o godzinie 16.00, przy udziale zalogowanych 335 adwokatów  (21 % uprawnionych do głosowania). W trakcie trwania Zgromadzenia i poszczególnych głosowań, liczba zalogowanych osób ulegała zmianie, osiągając wynik równy 33%…
posiedzenia ORA

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach – 16 maja 2022 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
ZAWIADOMIENIE  I. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach   na zasadzie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze w zw. z  § 3 ust. 1, § 5 ust. 1 i 4, Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich (przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z dn. 19 grudnia 2020r.) oraz Uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej…
posiedzenia ORA

Komunikat z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 19 lipca 2021 r.

Izba Adwokacka w Katowicach
Posiedzenie i głosowania przeprowadzono w trybie obiegowym, stosowanym na podstawie uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach nr III.6 z dnia 30 czerwca 2021 r. wydanej na podstawie art. 14 hb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. ORA w Katowicach podjęła 50 uchwał o wpisie na listę adwokatów…
posiedzenia ORA

Archiwum ogłoszeń

Skip to content