Komunikat z przebiegu posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 19 lipca 2021 r.

Popularne tagi: posiedzenia ORA

Posiedzenie i głosowania przeprowadzono w trybie obiegowym, stosowanym na podstawie uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach nr III.6 z dnia 30 czerwca 2021 r. wydanej na podstawie art. 14 hb ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

ORA w Katowicach podjęła 50 uchwał o wpisie na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 18-21 maja 2021 r. i przed posiedzeniem złożyły wnioski o wpis na listę.

Nadto, podjęto uchwały w bieżących sprawach osobowych i finansowych członków Izby.

adw. Katarzyna Legień
Zastępca Sekretarza ORA w Katowicach

Skip to content