Aktualności i ogłoszenia

Nieodpłatna Pomoc Prawna – Protokół losowania przeprowadzonego w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 30.10.2023 r.

Nieodpłatna pomoc prawna
W dniu 30 października 2023 r. w siedzibie ORA w Katowicach przy ul. Gliwickiej 17 odbyło się  losowanie (transmitowane na żywo na profilu facebookowym Izby Adwokackiej w Katowicach) adwokatów, którzy wyrazili gotowość udzielania pomocy prawnej w ramach  realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2021 r. poz. 945) dla miast i starostw będących w  obrębie właściwości Izby Adwokackiej…
Pro Bono

Komunikat – nieodpłatna pomoc prawna – losowanie

Nieodpłatna pomoc prawna
Szanowni Państwo, na nasze zapytanie o zadeklarowanie gotowości udzielania pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) odpowiedziało 287 adwokatów. W celu wyłonienia osób, które zostaną wskazane…
Pro Bono

Nieodpłatna pomoc prawna – komunikat

Nieodpłatna pomoc prawna
Kolejny rok  świadczenia pomocy w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej dobiega końca. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zwraca się do zainteresowanych adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Katowicach, o przesłanie wypełnionej  deklaracji  gotowości udzielania  pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie.
Pro Bono

Nieodpłatna pomoc prawna 2023

Nieodpłatna pomoc prawna
Szanowni Państwo, dobiega końca kolejny rok świadczenia pomocy w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zwraca się do zainteresowanych adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Katowicach, o przesłanie wypełnionej deklaracji gotowości udzielania pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie.
Pro Bono

Tydzień Pomocy Pokrzywdzonym

Szanowni Państwo, W dniach od 21 do 27 lutego 2022 r. członkowie Izba Adwokackiej w Katowicach uczestniczą w organizacji Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Projekt koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości corocznie, w związku z obchodzonym dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W związku z tym adwokaci Izby zapraszają do korzystania z udzielanych nieodpłatnie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem w ramach zaplanowanych dyżurów. Pomoc prawna będzie udzielana…
Pro Bono

Protokół losowania – nieodpłatna pomoc prawna

W dniu 08 listopada 2021r. w siedzibie ORA w Katowicach przy ul. Gliwickiej 17 odbyło się losowanie ( transmitowane na żywo na profilu facebookowym Izby Adwokackiej w Katowicach) adwokatów, którzy wyrazili gotowość udzielania pomocy prawnej w ramach realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2021 r. poz. 945) dla miast i starostw będących w obrębie właściwości Izby…
Pro Bono

Losowanie do nieodpłatnych punktów pomocy prawnej

Na nasze zapytanie o zadeklarowanie gotowości udzielania pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 26 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) odpowiedziało 264 adwokatów. W oparciu o negocjowane i zawarte umowy z powiatami grodzkimi i ziemskimi Adwokaci…
Pro Bono

Nieodpłatna pomoc prawna 2022

Szanowni Państwo, Dobiega  końca kolejny rok  świadczenia pomocy w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zwraca się do zainteresowanych adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Katowicach, o przesłanie wypełnionej  deklaracji  gotowości udzielania  pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym brzmieniem ustawy. Podobnie jak w roku ubiegłym, będzie przeprowadzone losowanie, z zastrzeżeniem,…
Pro Bono

Nieodpłatna pomoc prawna 2021

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Dobiega  końca kolejny rok  świadczenia pomocy w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zwraca się do zainteresowanych adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Katowicach, o przesłanie wypełnionej  deklaracji  gotowości udzielania  pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym brzmieniem ustaw. Podobnie jak w roku ubiegłym, będzie przeprowadzone losowanie, z zastrzeżeniem,…
Pro Bono

Adwokat Paweł Matyja prawnikiem Pro Bono roku w Polsce

Miło nam poinformować, że adwokat naszej Izby – Paweł Matyja został uznany „Prawnikiem Pro Bono roku 2019”. „Prawnik Pro Bono” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów prawniczych w Polsce. Organizowany jest bowiem od 17 lat przez Dziennik „Rzeczpospolita” i Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że adwokat Paweł Matyja to były dziennikarz telewizyjny, który stał się obrońcą i pełnomocnikiem pro…
adwokat pomaga, Pro Bono

Archiwum ogłoszeń

Skip to content