Nieodpłatna pomoc prawna 2023

Popularne tagi: Pro Bono

Szanowni Państwo,
Dobiega końca kolejny rok świadczenia pomocy w ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach zwraca się do zainteresowanych adwokatów – członków Izby Adwokackiej w Katowicach, o przesłanie wypełnionej deklaracji gotowości udzielania pomocy prawnej na zasadach określonych w ustawie.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym brzmieniem ustawy.

Podobnie jak w roku ubiegłym, będzie przeprowadzone losowanie, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo będą mieli adwokaci, którzy w tym roku nie świadczą nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wzór deklaracji w załączeniu.

Zgłoszenia dokonujemy przesyłając wypełniony formularz na adres e-mail;
irena.kolodziejczyk@adwokatura.katowice.pl
lub osobiście w siedzibie Rady w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2022 r.

z poważaniem
Irena Kołodziejczyk
Koordynator akcji

Skip to content