Aktualności i ogłoszenia

Komunikat o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie, uprzejmie informujemy, że Prezydent RP podpisał ustawę z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza szereg zmian, przy czym z punktu widzenia naszej praktyki szczególnie istotne są zmiany w tzw. ustawie antycovidowej (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i …
ustawa

Wypłata wynagrodzeń dla obrońców i pełnomocników „z urzędu” w sprawach karnych

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Dziekan wystąpił do Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego Katowicach w sprawie wypłacania wynagrodzeń dla obrońców z urzędu i pełnomocników w sprawach karnych w oparciu o zapadłe przed Sądami I instancji wyroki. Dziekan wskazał m.in., że w sądach od wielu lat wynagrodzenia te były wypłacane po uprawomocnieniu się końcowego orzeczenia o kosztach sądowych bez względu na fakt czy decyzja ta była elementem wyroku, czy też odrębnym postanowieniem (art. 626…
ustawa

Komunikat dotyczący opracowania przepisów nowelizacji specustawy dot. koronawirusa

Adwokatura Polska
USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 31 marca 2020 r. uchwalono i ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Prezydium…
koronawirus, NRA, specustawa, ustawa

Archiwum ogłoszeń

Skip to content