Aktualności i ogłoszenia

Zaufanie jako podstawa relacji adwokata z klientem, uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej wobec praktyki sądów.

Izba Adwokacka w Katowicach
Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach kategorycznie stwierdza, iż fundamentem świadczonej przez Adwokatów pomocy prawnej jest zawsze zaufanie, jakim obdarzają ich Mocodawcy, powierzając im do prowadzenia swoje, często życiowe sprawy. Zasada ta dotyczy wszystkich bez wyjątku spraw, niezależnie od tego, czy umocowanie do działania wynika z osobistej decyzji Klienta czy też jego źródłem jest decyzja organów procesowych, jak ma to miejsce w przypadku obrońców czy pełnomocników z urzędu.…
posiedzenia ORA, uchwała

Archiwum ogłoszeń

Skip to content