Aktualności i ogłoszenia

XIII Krajowy Zjazd Adwokatury

Adwokatura Polska
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, Imieniu członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz członków samorządu Palestry Śląskiej, z przyjemnością informuję, iż w dniu 19 marca 2021 roku podczas XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbył się w Bydgoszczy w trybie on-line, wybrany został Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Przemysław Rosati. Zjazd wybrał również: Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego…
zjazd

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury 19 grudnia br.

Adwokatura Polska
Podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej podjęto uchwałę o zwołaniu na 19 grudnia br. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zjazd ma przyjąć zmiany w regulaminie odbywania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zmiany te mają dotyczyć określenia zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury…
zjazd

19 – 21 marca 2021 – Bydgoszcz – Krajowy Zjazd Adwokatury

Szanowni Państwo, termin Krajowego Zjazdu Adwokatury, który miał się odbyć pierwotnie pod koniec listopada bieżącego roku został zmieniony. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę ,iż KZA odbędzie się w dniach od 19 do 21 marca 2021 r. w Bydgoszczy. Uchwała NRA jest konsekwencją reakcji władz adwokatury na rozwój sytuacji epidemicznej oraz uwarunkowania prawne regulujące zasady odbywania Zgromadzeń i Zjazdu, a przede wszystkim…
KZA, zjazd

Archiwum ogłoszeń

Skip to content