Aktualności i ogłoszenia

Nadzwyczajny KZA przyjął zmiany w regulaminie

Adwokatura Polska
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury przyjął 19 grudnia 2020 r. uchwałę zmieniającą Regulamin odbywania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zmiany w regulaminie dotyczą określenia zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii. Regulamin przewiduje m.in. przeprowadzenie…
KZA

19 – 21 marca 2021 – Bydgoszcz – Krajowy Zjazd Adwokatury

Szanowni Państwo, termin Krajowego Zjazdu Adwokatury, który miał się odbyć pierwotnie pod koniec listopada bieżącego roku został zmieniony. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę ,iż KZA odbędzie się w dniach od 19 do 21 marca 2021 r. w Bydgoszczy. Uchwała NRA jest konsekwencją reakcji władz adwokatury na rozwój sytuacji epidemicznej oraz uwarunkowania prawne regulujące zasady odbywania Zgromadzeń i Zjazdu, a przede wszystkim…
KZA, zjazd

Archiwum ogłoszeń

Skip to content