Aktualności i ogłoszenia

Informacja dla osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach po zdanym egzaminie adwokackim

Szanowni Państwo, Osoby zamierzające ubiegać się o podjęcie przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach uchwały o wpisie na listę adwokatów, na posiedzeniu ORA planowanym na dzień 15 lipca 2021 r., proszone są o złożenie kompletu dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2021 r. Wnioski złożone po wskazanym terminie będą procedowane na kolejnych posiedzeniach Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach – w zależności od daty…

Komunikat Zastępcy Sekretarza ORA w Katowicach w sprawie wysokości składek korporacyjnych

Szanowni Państwo, Wysokość składek korporacyjnych obowiązujących w 2021 r. została przyjęta Uchwałą nr 1 Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Katowicach z dnia 19 lutego 2021 r. i począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosi: dla adwokatów czynnie wykonujących zawód: 120 zł, dla adwokatów nie wykonujących zawodu: 110 zł, dla adwokatów wykonujących zawód w ograniczonym wymiarze (emerytów, rencistów): 70…

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. (Wigilia) Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach będą nieczynne.

Komunikat dla aplikantów I, II i III roku aplikacji

Izba Adwokacka w Katowicach
Na zasadzie art. 44 ust.1 ustawy Prawo o Adwokaturze (Dz. U. z 2017r., poz. 2368 oraz 2400) w zw. z § 20 ust. 1 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej (uchwała nr 55/2011 NRA z dnia 19.11.2011r. z poźn. zm., tekt jednolity ogłoszony 31.01.2017r.) ustalić termin kolokwium dla aplikantów pierwszego roku aplikacji adwokackiej z bloku przedmiotów prawa karnego w formie pisemnej, na dzień 5 i 6.10.2020r.…
,

Komunikat dla osób ubiegających się o podjęcie uchwały o wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach po egzaminie adwokackim

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, W związku z wyznaczonym terminem posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach na dzień 6 sierpnia 2020 roku, osoby zmierzające ubiegać się o podjęcie uchwały przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach o wpisie na listę adwokatów Izby Adwokackiej zobowiązane są do złożenia kompletu dokumentów do dnia 4 sierpnia 2020 roku włącznie. Celem uzyskania wpisu na listę adwokatów po otrzymaniu pozytywnej oceny  z egzaminu…

Komunikat dla aplikantów adwokackich pierwszego roku w sprawie wznowienia praktyk sądowych (dotyczy aplikantów odbywających praktyki w sądach z okręgu katowickiego)

Izba Adwokacka w Katowicach
W związku z możliwością wznowienia praktyk aplikantów adwokackich w sądach z okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach, szczegóły co do zasad kontynuacji praktyk aplikanci powinni uzgodnić telefonicznie, z konkretnym sędziom patronem, za pośrednictwem sekretariatu wydziału. Sędzia patron powinien tak kształtować praktykę w danych dniach by zachować wymogi sanitarne. Aplikanci po ustaleniu terminu wykonania praktyk winni niezwłocznie przekazać informację do Referatu Aplikacji Adwokackiej. Wstęp aplikantów…
,

Komunikat

Izba Adwokacka w Katowicach
Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.06.2020 r. (piątek) Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach będą nieczynne.

Własność intelektualna

Izba Adwokacka w Katowicach
KOMUNIKAT DZIEKANA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KATOWICACH  Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, W związku z treścią projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom apelacyjnym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów apelacyjnych; w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym rozpoznawania spraw własności intelektualnej z właściwości innych sądów okręgowych; w sprawie…

Komunikat Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Izba Adwokacka w Katowicach
Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, KOMUNIKAT W związku z etapami „odmrażania” kolejnych sfer życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, jak i w sferze wymiaru sprawiedliwości, uprzejmie informuję, iż od dnia 1 czerwca 2020 roku wydłużone zostają godziny pracy sekretariatów Izby Adwokackiej  w Katowicach. Sekretariaty Naszej Izby będą pracowały: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.30 do 19.30, w piątki w godzinach od 8.30…

Archiwum ogłoszeń

Menu
Skip to content