Komunikat w sprawie terminu płatności opłaty rocznej za aplikację adwokacką w 2024 roku

Popularne tagi: komunikat
Izba Adwokacka w Katowicach

Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2023 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach przyjęła uchwałę, mocą, której postanowiła rozłożyć na dwie równe raty opłatę roczną za aplikację adwokacką należną w wysokości wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką (tj. 5850,00 zł), płatne w terminach:

I rata w wysokości 2925,00 zł – w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.,
II rata w wysokości 2925,00 zł – w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Zastępca Sekretarza ORA,
Adwokat Katarzyna Legień

Skip to content