XIII Krajowy Zjazd Adwokatury

Popularne tagi: zjazd
Adwokatura Polska

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

Imieniu członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz członków samorządu Palestry Śląskiej, z przyjemnością informuję, iż w dniu 19 marca 2021 roku podczas XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury, który odbył się w Bydgoszczy w trybie on-line, wybrany został Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Przemysław Rosati.

Zjazd wybrał również:

Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego – adw. Jacka Ziobrowskiego
Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury – adw. Ewę Krasowską
Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej – adw. Sławomira Ciemnego

Wszystkim Państwu serdecznie GRATULUJEMY!

Ze zgłoszonych kandydatów do organów Adwokatury na szczeblu centralnym, spośród zgłoszonych członków Izby Adwokackiej w Katowicach zostali wybrani:

do Naczelnej Rady Adwokackiej – adw. Henryk Stabla, adw. Bartłomiej Piotrowski
do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego – adw. Ewa Czarnynoga – Wilim , adw. Przemysław Stęchły

GRATULUJEMY!

Wszystkim pozostałym członkom wybranym do poszczególnych organów Adwokatury, również składamy serdeczne gratulacje!

Życzymy nowo wybranym do Organów Adwokatury powodzenia w realizacji postawionych sobie zadań i celów, wyłącznie dobrych decyzji oraz zapewniamy o gotowości do współpracy dla dobra Adwokatury!

Z koleżeńskimi pozdrowieniami:

Adw. Roman Kusz – Dziekan ORA w Katowicach
Adw. Marta Imiołczyk – Porębska – Wicedziekan
Adw. Leszek Cholewa – Wicedziekan
Adw. Anna Barczyk – Skarbnik
Adw. Katarzyna Legień – Zastępca Sekretarza
Adw. Rafał Stęchły – Sekretarz

Skip to content