Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z dnia 15.04.2021r.

Popularne tagi: prezydium

Szanowni Państwo,
przedstawiam stanowisko Prezydium ORA w Katowicach z posiedzenia z dnia 15.04.2021 r. :

„Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, mając na uwadze demokratyczne zasady państwa prawa, uznaje za zasadne wyrazić swoje stanowisko wobec treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu dzisiejszym w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Żadne polityczne uwarunkowania związane z obsadzeniem tego konstytucyjnego organu nie powinny wybrzmiewać i negatywnie oddziaływać na sferę praw obywateli do korzystania ze strażnika ich praw i wolności obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być wolny od jakichkolwiek wpływów politycznych i służyć wparciem i pomocą każdemu obywatelowi.

Obecna sytuacja nie sprzyja przede wszystkim obywatelom, a zaznaczyć stanowczo należy, że to obywatel jest podmiotem demokratycznego państwa prawa i to on powinien być w sferze zainteresowania wszystkich władz”.

Sekretarz ORA w Katowicach
Adwokat Rafał Stęchły

Skip to content