Oferta na kasy fiskalne bezpośrednio od producenta

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach otrzymała jedną ofertę na zakup kas fiskalnych bezpośrednio od producenta według następującej instrukcji postepowania:

Adwokaci zrzeszeni w Izbie Adwokackiej w Katowicach, którzy są zainteresowani zakupem kas ACLAS, mogą składać  zamówienia bezpośrednio na dedykowany adres e-mail: ora@aclas-polska.pl podając następujące dane: wybrany model kasy, okres gwarancji (punkt III.), dane firmy do faktury VAT, miejsce instalacji/fiskalizacji (pracy) kasy oraz telefon do kontaktu.

Po otrzymaniu maila z zamówieniem ACLAS wystawi fakturę VAT na podane dane firmowe z terminem płatności 14 dni  i prześle ją zwrotnie na otrzymany e-mail. Kasa zostanie wysłana do wybranego przez ACLAS najbliższego serwisu, który skontaktuje się z adwokatem w celu umówienia dogodnego terminu instalacji kasy.

Ceny netto:

 1. ACLAS Kos_ON LAN biało-czarny – 1.199 PLN
 2. ACLAS Kos_ON WiFi biało-czarny – 1.299 PLN
 3. ACLAS Kos_ON GSM biało-czarny (z kartą SIM na 2 lata, z możliwością przedłużenia umowy na kolejne lata w cenie 100 PLN na 2 lata) – 1.399 PLN
 4. ACLAS Kos_ON LAN czarny – 1.199 PLN
 5. ACLAS Kos_ON WiFi czarny – 1.299 PLN
 6. ACLAS Kos_ON GSM czarny (z kartą SIM na 2 lata, z możliwością przedłużenia umowy na kolejne lata w cenie 100 PLN na 2 lata) 1.399 PLN

W przypadku zamówienia większej ilości kas na jednej FV lub w jedno miejsce instalacji istnieje możliwość negocjacji cen.

Proszę pamiętać, że przy wymianie na kasę online podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy w wysokości 90% jej ceny, nie więcej niż 700 zł.

 1. Powyższe ceny zawierają:
 • fiskalizację kasy,
 • programowanie PLU (usług) na kasie,
 • dojazd serwisu do wskazanego miejsca instalacji,
 • 1-godzinne szkolenie z obsługi kasy
 1. Gwarancja na kasę fiskalną:
  1. 1 rok (z wyjątkiem akumulatora, na który oferujemy 6-miesięczną gwarancję) przy dokonywaniu 2-letnich przeglądów technicznych kasy (zgodnie w rozporządzeniem Min. Fin. z 30.03.2019 roku obowiązkowe przeglądy należy realizować co 2 lata). Cena przeglądu do ustalenia z dedykowanym serwisem.
  2. 3 lata (z wyjątkiem akumulatora, na który oferujemy roczną gwarancję) przy dokonywaniu corocznych przeglądów technicznych kasy. W przypadku niewykonania rocznego przeglądu gwarancja na kasę zostanie skrócona do jednego roku. Cena przeglądu: 120 zł netto + koszt dojazdu.

Z poważaniem

adw. Marta Imiołczyk-Porębska
wicedziekan ORA w Katowicach

Skip to content