Stanowisko Śląskiej Palestry w sprawie uchylenia immunitetu sędziowskiego

Popularne tagi: sąd
Gavel on sounding block

Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej  w Katowicach w dniu 13 października 2020r. przyjęło stanowisko, w którym  zwraca uwagę ,że postępowanie o uchylenie immunitetu sędziego jest bardziej dotkliwe niż  postępowanie dyscyplinarne. Z tego powodu powinno odpowiadać wszelkim gwarancjom prawa unijnego i krajowego, w tym być dokonane z poszanowaniem zabezpieczenia udzielonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postanowieniu z dnia 8 kwietnia 2020r(sprawa C-791/19 ). Biorąc powyższe pod uwagę zakres zabezpieczenia wynikający z tego postępowania ( odnoszący się do stosowania przepisu art.27 par.3 lit. B ,Ustawy z dnia 8 grudnia 2017r o Sądzie Najwyższym ),Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach stoi na stanowisku, że Izba Dyscyplinarna nie powinna w takich sprawach  orzekać.

Podkreślić należy, że w sprawie Pani Sędzi Beaty Morawiec stanowisko zajęli członkowie naszej Izby , które przedstawiamy w załączeniu.
Stanowisko Śląskiej Palestry w sprawie uchylenia immunitetu sędziowskiego

Skip to content