Prezydium Rady

Popularne tagi: posiedzenia ORA
Izba Adwokacka w Katowicach

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 4 marca 2021 roku,  jej członkowie dokonali wyboru składu Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej.

W skład Prezydium ORA w Katowicach, na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy Prawo  o Adwokaturze z dnia 26.05.198r. (Dz.U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm.), wchodzą:

  • wicedziekan – adwokat Marta Imiołczyk-Porębska,
  • wicedziekan – adwokat Leszek Cholewa,
  • skarbnik – adwokat Anna Barczyk,
  • sekretarz – adwokat Rafał Stęchły,
  • zastępca sekretarza – adwokat Katarzyna Legień.

Rada dokonała wyboru również:

  • kierownika referatu skarg przy ORA w Katowicach w osobie adwokata Grzegorza Kopeć,
  • kierownika komisji szkolenia aplikantów adwokackich i doskonalenia zawodowego przy ORA w Katowicach w osobie adwokata Grzegorza Kopeć,
  • kierownika zespołu wizytatorów przy ORA w Katowicach – adwokata Marka Kozielskiego.

Z poważaniem,
Adw. Marta Imiołczyk – Porębska
Wicedziekan ORA w Katowicach

Skip to content