Sprawozdanie ogólne sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 17 października 2019 roku

Popularne tagi: posiedzenia ORA
Izba Adwokacka w Katowicach

SPRAWOZDANIE OGÓLNE
sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach
z posiedzenia ORA w Katowicach z dnia 17 października 2019 roku

Na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach w dniu 17 października 2019 roku stawili się:

  1. Dziekan ORA – adw. Roman Kusz,
  2. Wicedziekan ORA – adw. Andrzej Dzięcioł,
  3. Wicedziekan ORA – adw. Grzegorz Kopeć,
  4. Sekretarz ORA – adw. Marta Imiołczyk – Porębska,
  5. Skarbnik ORA – adw. Anna Barczyk,

Członkowie ORA:

6. Adw. Jerzy Pinior,

7. Adw. Rafał Stęchły,

8. Adw. Marek Kozielski,

9. Adw. Paweł Koehler,

10. Adw. Damian Tomanek,

11. Adw. Leszek Cholewa.

Na posiedzenie nie stawili się:

1.adw. Magda Jasiewicz,

2.adw. Łukasz Chmielniak,

3. adw. Bartłomiej Jakubczyk,

4. adw. Marcin Szulik,

5. adw. Stefan Skrzypczak.

Adw. Henryk Stabla – członek NRA, skarbnik NRA.

Nadto stawili się:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – adw. Paweł Ciemniewski,

Adw. Michał Synoradzki – członek NRA,

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach – adw. Tadeusz Hassa Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Katowicach – adw. Marcin Nowak.

Na posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, na zaproszenie Dziekana ORA w Katowicach, przybył adw. Paweł Matyja – Rzecznik Prasowy oraz adw. Kinga Widera.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach złożył zebranym sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w Adwokaturze i w stosunku do jej członków, od ostatniego posiedzenia Rady:

– o zaproszeniu do udziału w Międzynarodowej Debacie pt.: „Adwokat – Kobieta – Lider” połączonej z II Kongresem Prawa Rodzinnego, która odbędzie się w dniu 18.10.2019r. w Krakowie. Organizatorem wydarzenia jest Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie,

– w dniu 16.10.2019r. odbyła się w Katowicach kolejna edycja Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Tegoroczny panel odbył się pod tytułem: „Powrót postępowań gospodarczych – szansa i zagrożenia”,

– w dniu 27.10.2019r. będzie miał miejsce drugi z serii pokazów filmowych z cyklu: „Archiwa Palestry” dotyczący tym razem adw. Władysława Pałki. Pokaz filmu będzie miał miejsce w kinie Kosmos w Katowicach,

– w związku z obszernymi nowelizacjami procedur: karnej i cywilnej, wygłoszone zostały już wykłady z: nowelizacji ustawy k.p.c. przez SSN w stanie spoczynku Helenę Ciepłą w dniu 28.09.2019r. oraz adw. Joanne Parafianowicz w dniu 5.10.2019r., z nowelizacji ustawy k.p.k. odbył się wykład adw. prof. dr hab. Piotra Kardasa w dniu 9.10.2019r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach podjęła na tym posiedzeniu 98 uchwał w sprawach osobowych adwokatów i aplikantów adwokackich Naszej Izby oraz 13 spraw adwokatów przyjęła do wiadomości.

Skip to content