Zaproszenie na wykład adw. prof. dr hab. Macieja Gutowskiego, dziekana ORA w Poznaniu na temat: Cywilistyczne sankcje w walutowych umowach kredytu bankowego

Popularne tagi: wykład
Szkolenia online

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 grudnia r.(piątek) godz. 18.00 w formie on-line za pośrednictwem naszego Izbowego profilu na FACEBOOKU :
Izba Adwokacka w Katowicach Adwokaci i Aplikanci Izby.

Obecność na wykładzie potwierdzamy w komentarzu pod wykładem w czasie jego trwania.
Za udział w szkoleniu przysługują 4 pkt.szkoleniowe.

W programie szkolenia:

 1. Sankcje wobec wadliwych umów w prawie cywilnym
 2. Swoboda umów a ochrona konsumenta
 3. Umowa kredytu bankowego.
 4. Walutowy charakter zobowiązania kredytobiorcy w umowach kredytów denominowanych i indeksowanych.
 5. Charakter zobowiązania i aktualny stan regulacji dotyczących kredytów walutowych sensu largo
 6. Orzecznictwo TSUE w sprawach kredytów frankowych.
 7. Ustalenie kursu przeliczenia w umowach kredytów denominowanych i indeksowanych.
 8. Abuzywność Postanowień kursowych.
 9. Abuzywność klauzul indeksacyjnych na gruncie art. 3851 KC.
 10. Kontrola postanowień umownych stosowanych przez Banki w umowach kredytowych w odniesieniu do zakresu abuzywności klauzul indeksacyjnych dokonana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz jej skutki
 11. Ocena prawna klauzul indeksacyjnych stosowanych przez Bank pod kątem kwalifikacji jako postanowień niedozwolonych na gruncie przesłanek abuzywności zawartych w art. 3851§1 KC Zakres klauzuli walutowych stosowanych przez banki objęty ewentualną abuzywnością.
 12. Problematyka najdalej idącego mechanizmu sankcyjnego (bezskuteczności, nieważności, unieważnialności).
 13. Skutki uznania postanowienia za abuzywne w prawie polskim a ewentualna nieważność umowy w całości.
 14. Skutki uznania postanowienia umowy za abuzywne w kontekście wyroku TSUE w sprawie C-260/18 oraz wyroków sądów krajowych.
 15. Nieważność umowy a rozliczenia pomiędzy stronami.
 16. Cel gospodarczy „umów frankowych” a dopuszczalność zastosowania sankcji unieważnienia.
 17. Przedawnienie.

Serdecznie zapraszamy!
Adw.Roman Kusz
Dziekan ORA w Katowicach

Skip to content