Historia Izby Adwokackiej w Katowicach

Jak to się zaczęło … Izba Adwokacka w Katowicach wczoraj i dziś

Pierwsze Zgromadzenie Nowej Powojennej Izby Adwokackiej w Katowicach zostało zwołane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1922 roku o adwokaturze w górnośląskiej części Województwa Śląskiego, w brzmieniu rozporządzenia tegoż Ministra z dnia 12 grudnia 1922 roku (Dz. U. Rz. P. nr 109 poz. 1009).

Zasadniczo jednak samorząd adwokacki ukształtowała ustawa z dnia 17 lipca 1924 roku o adwokaturze dla okręgów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Sądu Apelacyjnego w Toruniu oraz Górnośląskiej części Województwa Śląskiego. Ustawa ta znacznie ujednoliciła ustrój adwokacki na obszarze całego państwa polskiego nadając jej jednocześnie znaczną samodzielność i niezależność. Ten stan prawny istniał do czasu uregulowania prawa o samorządzie adwokackim w całej Polsce w 1932 roku.

Pierwszymi członkami Wydziału Izby Adwokackiej w Katowicach byli adwokaci: Kazimierz Czapla, Stanisław Kobyliński, Brunon Kudera, Felicjan Mierzejewski, Jan Mildner, Bolesław Mroczkowski, dr Karol Ogórek, Konstatny Wolny, dr Józef Reszka, dr Władysław Tempka, dr Klemens Wnukowski, Wojciech Żytomierski.

Pierwszym Przewodniczącym Izby Adwokackiej w Katowicach był do roku 1929 adwokat Kazimierz Czapla. Następnie, do roku 1932 Izbie przewodniczył adwokat Konstanty Wolny.

Na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, z mocą ustawy z dnia 7 października 1932 roku, zawierającego „Prawo o ustroju adwokatury”, wybrana została Rada Adwokacka w Katowicach, której dziekanem został adwokat Włodzimierz Dąbrowski. Pełnił on tę funkcję do 1933 roku.

Kolejnymi Dziekanami Śląskiej Izby Adwokackiej byli w latach: 1933-1935 – adw. Karol Jazienicki, 1935 – 1936 – adw. dr Karol Tchórzewski, od 1936 – 1.09.1939r. adw. dr Karol Stach.

Adwokat Karol Stach przebywając w okresie okupacji w Krakowie utworzył konspiracyjną Radę Adwokacką Krakowsko – Śląską. Stanowisko dziekana piastował później w latach 1954-1964.

W roku 1936 Izba Katowicka liczyła 256. Adwokatów i 88. Aplikantów adwokackich.
(źródło: Jan Polewka, Początki i rozwój adwokatury polskiej na Górnym Śląsku)

W roku 1974, Izba Adwokacka w Katowicach skupiła 507 adwokatów, z czego 364 wykonywało zawód.

W roku 2017, Izba Adwokacka w Katowicach liczyła 1438 członków oraz 379 aplikantów adwokackich.

Na dzień 3.03.2020r. Izba Adwokacka w Katowicach liczy 1540 członków – adwokatów wykonujących zawód, 205 – adwokatów emerytów i nie wykonujących zawodu, 255 – aplikantów adwokackich.

Skip to content