Skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach:
adw. Roman Kusz

Prezes Sądu Dyscyplinarnego:
adw. Tadeusz Hassa

Rzecznik Dyscyplinarny:
adw. Marcin Nowak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
adw. Paweł Ciemniewski

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej:

 1. Adw. Andrzej Dzięcioł – Wicedziekan ORA
 2. Adw. Grzegorz Kopeć – Wicedziekan ORA
 3. Adw. Anna Barczyk – Skarbnik ORA
 4. Adw. Marta Imiołczyk – Porębska – Sekretarz ORA
 5. Adw. Leszek Cholewa
 6. Adw. Jerzy Pinior
 7. Adw. Stefan Skrzypczak
 8. Adw. Damian Tomanek
 9. Adw. Rafał Stęchły
 10. Adw. Łukasz Chmielniak
 11. Adw. Marek Kozielski
 12. Adw. Magda Jasiewicz
 13. Adw. Marcin Szulik
 14. Adw. Bartłomiej Jakubczyk
 15. Adw. Paweł Koehler
Menu